Vodni žig strani

Vstavi besedilo vodnega žiga v ozadje trenutnega sloga strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Vodni žig.


Vodni žig je identifikacijska slika ali vzorec na papirju, ki se pojavlja v različnih odtenkih svetlosti pri ogledu proti viru svetlobe. Vodni žigi so bili sprva izdelani neposredno pri izdelavi papirja, da bi z njimi preprečili poneverjanje dokumentov, bankovcev, znamk in podobno.

V programu LibreOffice Writer uporabite vodne žige za simuliranje papirnatih vodnih žigov na straneh dokumentov.

Izpolnite spodnje nastavitve v pogovornem oknu.

Ikona opombe

Vnesene vrednosti veljajo za trenutni slog strani.


Pogovorno okno Vodni žig

Besedilo

Vnesite besedilo vodnega žiga, ki naj bo prikazano v ozadju strani.

Pisava

Izberite pisavo s seznama.

Ikona opombe

Besedilu vodnega žiga ne morete izbrati velikosti pisave ali sloga pisave. Velikost besedila bo prilagojena izpisu v eni vrstici v ozadju strani.


Kot

Izberite kot sukanja vodnega žiga. Besedilo vodnega žiga bo za navedeno vrednost zasukano v nasprotni smeri urinega kazalca.

Prosojnost

Izberite raven prosojnosti vodnega žiga. Vrednost 0 % predstavlja prekrivni vodni žig, vrednost 100 % pa povsem prosojnega (nevidnega).

Barva

Izberite pisavo s spustnega seznama.

Spreminjanje vsebine ali nastavitev vodnega žiga.

Če je vodni žig besedilo, vstavljeno z menijskim ukazom Oblika – Vodni žig ali z nastavitvami stopnje zaupnosti dokumenta, lahko uredite vsebino in nastavitve, če odprete pogovorno okno vodnega žiga.

Podprite nas!