Vstavljanje naslovnic v dokument

V dokument vstavite naslovnico.

Naslovnice so strani na začetku dokumenta, ki izpišejo podatke o publikaciji, kot so naslov, ime avtorja itn. Tovrstne strani imajo drugačno postavitev kot strani samega dokumenta, ker običajno nimajo številke strani, drugačno glavo in nogo ter celo drugačne nastavitve robu ali ozadja.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Naslovnica.


Številni dokumenti, kot so pisma in poročila, imajo prvo stran različno od drugih strani v dokumentu. Primer: prva stran pisma ima tipično drugačno glavo, pa tudi prva stran poročila je lahko brez glave in noge, ki ju nadaljnje strani vsebujejo. To je z LibreOffice Writer enostavno doseči.

Glava in noga, oštevilčevanje, robovi in usmerjenost strani so nekatere od lastnosti, ki jih določa slog strani. LibreOffice Writer omogoča, da vstavite prazno naslovnico na poljubno mesto v dokumentu, kot tudi oblikovanje obstoječe strani kot naslovnice, z vstavljanjem preloma strani, ki mu sledi slog strani po vaši izbiri, ali s spreminjanjem sloga strani na mestu kazalke.

Ikona opombe

Ob uporabi sloga strani Privzeto (ali katerega drugega) v dokumentu lahko glavo oz. nogo dodate prvi strani, tako da prekličete potrditev Enaka vsebina na prvi strani na zavihkih glave oz. noge v pogovornem oknu Slog strani, nato pa dodate glavo oz. nogo. Nato lahko dodate drugačno glavo oz. nogo drugim stranem dokumenta.


Pretvorba prve strani dokumenta v naslovnico

 1. Postavite kazalko na prvo stran.

 2. V menijski vrstici izberite Oblika – Naslovnica.

 3. Izberite Pretvarjanje obstoječih strani v naslovnice.

 4. V območju Uredi lastnosti strani izberite slog naslovnice.

Ikona opombe

LibreOffice privzeto izbere slog strani Prva stran.


 1. Določite možnosti ponastavitve oštevilčevanja strani.

 2. Kliknite V redu.

Tako boste slog trenutne strani spremenili v Prva stran, naslednjim stranem pa dodelili Privzeti slog.

Vstavljanje naslovnice na poljubno mesto v dokumentu

Postavite kazalko na mesto, kamor želite vstaviti novo naslovnico.

 1. V menijski vrstici izberite Oblika – Naslovnica.

 2. Izberite Vstavi nove naslovnice.

 3. Določite število naslovnic za dodati in

 4. Določite mesto naslovnice z nastavitvijo njene številke strani v vrtilnem polju.

 5. Določite možnosti ponastavitve oštevilčevanja strani.

 6. Kliknite V redu.

Tako boste vstavili prelom strani in spremenili slog trenutne strani v Prva stran. Naslednje strani bodo imele Privzeti slog.

Naslovnico izbrišete na naslednji način:

Naslovnice ne morete izbrisati. Njen slog strani morate spremeniti iz sloga Prva stran v poljubni drugi slog strani.

 1. Postavite kazalko na stran, kjer želite spremeniti slog.

 2. V zavihku stranske vrstice izberite Nastavitve stranske vrstice – Slogi.

 3. V oknu Slogi kliknite gumb Slogi strani.

 4. Na seznamu Slog izberite slog strani, ki ga želite uporabiti.

 5. Dvokliknite slog strani, da ga uveljavite.

Podprite nas!