Inšpektor slogov

Inšpektor slogov se nahaja v stranski vrstici. Prikazuje vse atribute slogov (znakovnih slogov in slogov odstavka) ter vsakršno prisotno neposredno oblikovanje odstavka in/ali znakov na mestu, kjer se nahaja kazalka. Te podrobnosti so lahko uporabne, ko želite ugotoviti, zakaj določeno besedilo v dokumentu ni videti pravilno oz. konsistentno oblikovano.

Neposredno oblikovanje in oblikovanje s slogi

Slog je nabor atributov oblikovanja, združenih pod enim imenom (ime sloga). Ko predmetu dodelite slog, se predmet oblikuje z naborom atributov sloga. Več istovrstnih predmetov ima lahko isti slog. Posledično se ob spreminjanju nabora atributov oblikovanja sloga tudi vsem predmetom, povezanih s tem slogom, spremenijo njihovi ustrezni atributi oblikovanja. Sloge uporabite za enovito oblikovanje večjega nabora odstavkov, celic in/ali predmetov ter s tem bolje upravljajte oblikovanje dokumentov.

Če ne uporabljate slogov in uporabljate atribute oblikovanja neposredno na delih besedila, to imenujemo neposredno oblikovanje (tudi ročno oblikovanje). Oblikovanje se uporabi le na izbranem delu dokumenta. Če ima dokument več odstavkov, okvirov ali drugih predmetov, morate neposredno oblikovanje izvesti na vsakem posebej. Neposredno oblikovanje je na voljo prek menija Oblika ter orodne vrstice Oblikovanje.

Atribut neposrednega oblikovanja, ki ga uporabite za predmet, preglasi ustrezni atribut sloga, ki je uporabljen na predmetu.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite stransko vrstico in kliknite ikono Inšpektor slogov

Ikona Inšpektor slogov

Ikona Inšpektor slogov v stranski vrstici

Pritisnite kombinacijo tipk +izmenjalka+5.


Podokno Inšpektor slogov

Lastnosti

Slogi odstavka: prikaže seznam slogov odstavka, uveljavljenih v besedilu na položaju kazalke, pri čemer sledi hierarhiji slogov, tako da je nadrejeni slog nad vsemi podrejenimi slogi.

Neposredno oblikovanje odstavka: prikaže seznam lastnosti odstavka, ki so neposredno določene besedilu na položaju kazalke.

Znakovni slogi: prikaže seznam znakovnih slogov, uveljavljenih v besedilu na položaju kazalke, pri čemer sledi hierarhiji slogov, tako da je nadrejeni slog nad vsemi podrejenimi slogi.

Neposredno oblikovanje znakov: prikaže seznam lastnosti znakov, ki so neposredno določene besedilu na položaju kazalke.

Vrednosti

Prikažite vrednosti lastnosti.

Raba

Uporabite inšpektorja slogov, da razkrijete težave pri oblikovanju svojega besedilnega dokumenta.

Primer: če so robovi odstavka spremenjeni z neposrednim oblikovanjem s pomočjo ravnil, lastnost robov sloga odstavka osivi in lastnosti robov se prikažejo v vnosu Neposredno oblikovanje odstavka v Inšpektorju slogov.

Še en primer: če znakovni slog Poudarek poudari besedo z rumenim ozadjem, uporabnik pa to nehote prepiše z uveljavitvijo belega ozadja, atribut yellow osivi in pod Neposredno oblikovanje v Inšpektorju slogov se izpiše white. Inšpektor slogov prikaže le tiste atribute, ki se razlikujejo od nadrejenega elementa (ki je običajno Privzeti slog odstavka).

Nekatere funkcije inšpektorja slogov so predvsem zanimive za napredne uporabnike:

Podprite nas!