Vidnost orisa vsebine

Skrijte in pokažite celotno vsebino pod naslovi, vključno z besedilom, slikami, tabelami, okviri liki in besedilnimi polji.

note

Ta funkcionalnost je poskusna. Verjamemo, da je stabilna, možno pa je nepričakovano ali nezanesljivo vedenje. Če jo želite omogočiti, izberite – LibreOffice – Napredno in potrdite polje Omogoči poskusne funkcionalnosti., nato, še vedno v Možnostih, izberite LibreOffice Writer (ali LibreOffice Writer/Web) – Pogled in nato potrdite polje Pokaži gumb vidnosti orisa vsebine.


Za dostop do tega ukaza ...

  • V Krmarju (F5) (za Naslove v Pogledu vsebine)

  • Z miško (na naslovu)


S to funkcionalnostjo selektivno skrijete in prikažete vsebino pod vsemi odstavki z ne ničelno ravnjo orisa (običajno imenovanih naslovi in podnaslovi). V LibreOffice je naslov odstavek z orisno ravnjo med 1 in 10, kjer 1 predstavlja najvišjo raven, 10 najnižjo. Primer: odstavek z orisno ravnjo 3 je pod-podnaslov odstavka z orisno ravnjo 1. Na ta način lahko selektivno skrijete oz. pokažete vsebino enega samega naslova ali vseh podnaslovov glede na izbrano orisno raven.

Uporaba vidnosti orisa vsebine s Krmarjem

V Krmarju so vsi ukazi prikazani v kontekstnem meniju za Naslove in ukaze pod Naslovi. Na poljubnem mestu v oknu pogleda vsebine z desnim klikom odprete kontekstni meni za izbrani element (vključno z ikono Naslovi), nato izberite Vidnost orisa vsebine in enega od sledečih ukazov (nabor je odvisen od elementa, ki ste ga izbrali).

Skrij vsebino vseh naslovov

Ikona Naslovi je izbrana. Desno kliknite jo in izberite Vidnost orisa vsebine – Skrij vse.

Ikona Naslovi

Ikona Naslovi

Pokaži vsebino vseh naslovov

Ikona Naslovi je izbrana. Desno kliknite jo in izberite Vidnost orisa vsebine – Pokaži vse.

Skrij vsebino vseh podnaslovov, relativno glede na raven orisa

Izbran je naslov s podnaslovi. Desno kliknite ga in izberite Vidnost orisa vsebine – Skrij vse, da skrijete celotno vsebino do naslednjega naslova na isti ravni orisa.

Pokaži vsebino vseh podnaslovov, relativno glede na raven orisa

Izbran je naslov s podnaslovi. Desno kliknite ga in izberite Vidnost orisa vsebine – Pokaži vse, da pokažete celotno vsebino do naslednjega naslova na isti ravni orisa.

Če je vsebina skrita za enega ali več podnaslove (ne pa za vse), potem kontekstni meni za naslov višje ravni pokaže oba ukaza, Pokaži vse in Skrij vse.

Pokaži ali skrij vsebino pod posameznim naslovom

Izbrani naslov desno kliknite in izberite Vidnost orisa vsebine – Vključi/izključi.

note

Nabor ukazov je odvisno od tega, ali je vsebina v dokumentu prikazana. Ne spreminjajo prikazanega v Krmarju. V ta namen uporabite znaka - in + (ali puščice) ali Strni vse / Razširi vse v kontekstnem meniju za naslove.


Uporaba vidnosti orisa vsebine z miško

Nad naslovom

Pritisnite krmilko oz. tipko Cmd. Miško postavite nad (ali blizu črte) naslova (puščica v levem robu podaja grafično iztočnico).

Ko se slika kazalca miške spremeni v kazalko roke, so na voljo naslednji ukazi:

Puščice v levem robu

Postavite miško na levi rob ob naslovu (če je prikazana vsebina, se pojavi puščica).

Prilagojeni nadzor

Za dodaten nadzor lahko naslednje ukaze dodate kot gumbe v orodno vrstico, ukaze v meni oz. kontekstni meni ali kot kombinacije tipk za bližnjice.

Shranjevanje svojih prilagoditev

Dokumenti, shranjeni v zapisu .odt, ohranjajo trenutno prilagoditev skrite in prikazane vsebine. Upoštevajte, da spreminjanje vidnosti vsebine ne spremeni dokumenta. Če spremenite vidnost po shranjevanju dokumenta, ga morate znova shraniti, da ohranite spremembe vidnosti.

Podprite nas!