Strnjevanje orisa

Skrijte in pokažite celotno vsebino pod naslovi, vključno z besedilom, slikami, tabelami, liki in besedilnimi polji.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice Writer/Web – Pogled in potrdite polje Pokaži gumbe strnjevanja orisa.

Odprite Krmarja (F5) in prikažite vnos Naslovi. Z miško postojte nad naslovom in odprite kontekstni meni. Izberite podmeni Strnjevanje orisa.


S to funkcijo selektivno skrijete oz. pokažete vsebino pod vsemi odstavki z neničelno ravnjo orisa, kar so ponavadi naslovi. V večjih dokumentih omogoča hitro pomikanje na pravo mesto za urejanje in branje.

Uporaba strnjevanja orisa s Krmarjem

Vsi ukazi strnjevanja orisa v Krmarju so prikazani v kontekstnem meniju vnosov Naslovi. Odprite kontekstni meni naslova in izberite Strnjevanje orisa.

Ikona Naslovi

Ikona Naslovi

Strni vse

Skrije celotno vsebino izbranega naslova in njegovih podnaslovov. Sorodni naslovi orisa na isti ravni niso skriti. Če možnost uporabite na glavnem vnosu Naslovi v Krmarju, so prikazani le naslovi dokumenta.

Razpostri vse

Vsebina naslovov in njihovih podnaslovov je prikazana v področju dokumenta. Če možnost uveljavite na glavnem vnosu Naslovi v Krmarju, je dokument prikazan v celoti.

Preklopi

Preklopi (vključi oz. izključi) strnjevanje izbranega elementa v orisu.

Uporaba strnjevanja orisa z miško

Nad naslovom

Pritisnite in postavite kazalec miške nad naslov. Puščica na levem robu to vizualno opredmeti.

Ko se slika kazalca miške spremeni v kazalko roke, so na voljo naslednji ukazi:

Puščice v levem robu

Postavite miško na levi rob ob naslovu (če je prikazana vsebina, se pojavi puščica).

Shranjevanje stanja strnjevanja orisa dokumentov

Dokumenti, shranjeni v zapisu Open Document Format (.odt), bodo ohranili trenutne nastavitve skrite in prikazane vsebine v trenutku shranjevanja.

note

Nastavitve strnjevanja orisa ne vplivajo na samo vsebino dokumenta.


Tiskanje in izvažanje v zapisu PDF z vsebino, strnjeno v orisu

Če želite natisniti ali izvoziti celoten dokument, poprej nastavite strnjevanje orisa na Razpostri vse.

warning

Strnjena vsebina v orisu ne bo natisnjena oz, izvožena v zapis PDF.


Podprite nas!