Shrani spojeni dokument

Shrani spojeni dokument.

Možnosti shranjevanja

Shrani kot en sam velik dokument

Spojen dokument shrani kot en sam dokument.

Shrani kot posamične dokumente

Shrani spojeni dokument kot ločeno datoteko za vsakega prejemnika. Imena datotek dokumentov so sestavljena iz imena, ki ga vnesete, sledi podčrtaj in številka trenutnega zapisa.

Od

Izbere vrsto zapisov, ki se začnejo pri številki zapisa v polju Od in končajo pri številki zapisa v polju Do.

Od

Vnesite številko prvega zapisa, ki se bo vključil v spajanje dokumentov.

Za

Vnesite številko zadnjega zapisa, ki se bo vključil v spajanje dokumentov.

Shrani dokumente

Shrani dokumente.

Podprite nas!