Pošlji spojeni dokument kot e-pismo

Pošlje spojene dokumente kot e-poštna sporočila vsem prejemnikom.

Možnosti e-pošiljanja

Za

Izberite polje zbirke podatkov, ki vsebuje e-poštni naslov prejemnika.

Kopija za

Odpre pogovorno okno Kopija za, kjer lahko določite enega ali več naslovnikov kopij ali skritih kopij.

Zadeva

Vnesite zadevo za e-poštno sporočilo.

Pošlji kot

Izberite obliko e-pošte za e-poštna sporočila.

Ikona opombe

Golo besedilo in oblike sporočil HTML se pošljejo v telo sporočila, oblike *.odt, *.doc, in *.pdf pa se pošljejo kot priloge.


Lastnosti

Odpre pogovorno okno E-poštno sporočilo, kjer lahko vnašate e-poštna sporočila za spojene dokumente, ki so poslani kot priloge.

Ime priponke

Pokaže ime priponke.

Pošlji zapise

Pošlji vse dokumente

Izberite za pošiljanje e-pošte vsem prejemnikom.

Od

Izbere vrsto zapisov, ki se začnejo pri številki zapisa v polju Od in končajo pri številki zapisa v polju Do.

Od

Vnesite številko prvega zapisa, ki se bo vključil v spajanje dokumentov.

Za

Vnesite številko zadnjega zapisa, ki se bo vključil v spajanje dokumentov.

Pošlji dokumente

Kliknite za pričetek pošiljanja e-pošte.

Podprite nas!