Pozdrav po meri

Določite postavitev pozdrava za spajanje dokumentov ali spajanje e-pošte. Pogovorno okno se razlikuje za ženske in moške prejemnike.

Elementi pozdrava

Izberite polje in ga povlecite v drug seznam.

>

Izbrano polje iz seznama za elemente pozdravov doda na drug seznam. Polje lahko dodate več kot enkrat.

<

Izbrano polje odstrani iz drugega seznama.

Povlecite elemente pozdrava v spodnje polje

Uredite polja z načinom povleci in spusti ali pa uporabite gumbe s puščicami.

Prilagodi pozdrav

Iz seznama izberite vrednost za pozdrav in polja ločil.

Predogled

Prikaže predogled za prvi zapis zbirke podatkov skupaj s trenutno postavitvijo pozdrava.

(Gumbi s puščicami)

Iz seznama izberite element in kliknite na gumb s puščico, da ga premaknete.

Podprite nas!