Kopija za

Določite dodatne prejemnike e-pošte za spajanje dokumentov.

Kp

Vpišite imena prejemnikov kopij e-pošte in jih ločite s podpičjem (;).

Skp

Vnesite prejemnike e-poštnih skritih kopij in jih ločite s podpičjem (;).

Podprite nas!