Položaj (Seznamski slogi – opuščeno)

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za oštevilčen ali označen seznam.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje. Odprite zavihek Položaj.


Raven

Izberite raven oz. ravni, ki jih želite spremeniti. Če želite uporabiti možnosti oštevilčevanja za vse ravni, izberite »1-10«. Pri oštevilčevanju poglavij lahko izberete le eno raven ali izberete »1-10«, da možnosti z izjemo sloga odstavka, uveljavite.

note

LibreOffice Writer uporablja tukaj prikazane kontrolnike položaja pri odpiranju dokumentov, ki uporabljajo drugačno metodo umeščanja in razmikov. Za privzete kontrolnike glejte Položaj (seznamski slogi).


Položaj in razmik

Zamik

Določite presledek, ki naj ostane med levim robom strani (ali levim robom predmeta besedila) in levim robom oštevilčenega področja. Če trenutni odstavek uporablja zamik, se vrednost, ki jo tukaj vnesete, doda temu zamiku.

Relativno

Trenutna raven se zamakne relativno glede na prejšnjo raven v seznamu hierarhije.

Širina oštevilčenja

Vnesite širino področja oštevilčevanja. Simbol oštevilčevanja je lahko v tem območju levo, na sredini ali desno.

Poravnava oštevilčenja

Poravna simbol oštevilčevanja v področju oštevilčevanja levo, na sredino ali desno. Položaj je mogoče prilagoditi tako, da zavzema čimmanj malo prostora.

note

Možnost Poravnava oštevilčevanja ne nastavi poravnave odstavka.


Privzeto

Vrednosti zamika in razmika se ponastavijo na privzete vrednosti.

Predogled

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Nalaganje/shranjevanje

Shrani ali naloži obliko številčenja poglavja. Shranjena oblika oštevilčevanja poglavij je na voljo vsem dokumentom z besedilom.

Ikona opombe

Gumb Nalaganje/shranjevanje je na voljo samo za oštevilčevanje poglavij. Za sloge oštevilčenih ali označenih seznamov spremenite sloge oštevilčevanja za odstavke.


Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Uporabi

Uporabi spremenjene ali izbrane vrednosti brez zapiranja pogovornega okna.

Ta kontrolnik se pojavi samo tedaj, ko spreminjate seznamski slog.

Podprite nas!