Položaj (Seznamski slogi – opuščeno)

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za simbole oštevilčevanja v seznamih, kot so številke ali oznake.

Za dostop do tega ukaza ...


Raven

Izberite raven oz. ravni, ki jih želite spremeniti. Če želite uporabiti možnosti oštevilčevanja za vse ravni, izberite »1-10«.

note

LibreOffice Writer uporablja tukaj prikazane kontrolnike položaja pri odpiranju dokumentov, ki uporabljajo drugačno metodo umeščanja in razmikov. Za privzete kontrolnike glejte Položaj (seznamski slogi).


Položaj in razmik

Zamik

Določite presledek, ki naj ostane med levim robom strani (ali levim robom predmeta besedila) in levim robom oštevilčenega področja. Če trenutni odstavek uporablja zamik, se vrednost, ki jo tukaj vnesete, doda temu zamiku.

Relativno

Trenutna raven se zamakne relativno glede na prejšnjo raven v seznamu hierarhije.

Širina oštevilčenja

Vnesite širino področja oštevilčevanja. Simbol oštevilčevanja je lahko v tem območju levo, na sredini ali desno.

Poravnava

Poravna simbol oštevilčevanja v področju oštevilčevanja levo, na sredino ali desno. Položaj je mogoče prilagoditi tako, da zavzema čimmanj malo prostora.

note

Možnost Poravnava oštevilčevanja ne nastavi poravnave odstavka.


Privzeto

Vrednosti zamika in razmika se ponastavijo na privzete vrednosti.

Predogled

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Nalaganje/shranjevanje

Shrani ali naloži obliko številčenja naslovov. Shranjena oblika oštevilčevanja je na voljo za nalaganje v druge dokumente z besedilom.

note

Gumb Nalaganje/shranjevanje je na voljo samo za oštevilčevanje naslovov. Za shranjevanje oblikovanja oštevilčenih in označenih seznamov uporabite seznamske sloge.


Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Uporabi

Uveljavi spremembe na vseh zavihkih brez zapiranja pogovornega okna. Tega ni mogoče povrniti z gumbom Ponastavi.

Ta kontrolnik se pojavi samo tedaj, ko spreminjate seznamski slog.

Podprite nas!