Posodobi

Posodobi predmete v trenutnem dokumentu, ki imajo dinamično vsebino, tako kot polja in kazala.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Posodobi


Posodobi vse

Posodobi vse povezave, polja, kazala vsebin in oblikovanje strani v trenutnem dokumentu.

Polja

Posodobi vsebino vseh polj v trenutnem dokumentu.

Povezave

Posodobi povezave v trenutnem dokumentu.

Trenutno kazalo

Posodobi trenutno kazalo. Trenutno kazalo je tisto, ki vsebuje kazalko.

Vsa kazala

V trenutnem dokumentu posodobite vsa kazala. Preden izberete ta ukaz, ni potrebno, da se kazalka nahaja v kazalu.

Vsi grafikoni

V trenutnem dokumentu posodobi grafikone.

Oblikovanje strani

V dokumentu posodobi obliko strani in izračuna celotno število strani, ki se prikaže v Vrstici stanja.

Podprite nas!