Oštevilčevanje vrstic

Doda ali odstrani ter oblikuje številke vrstic v trenutnem dokumentu.

note

Številke vrstic v zapisu HTML niso na voljo.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Oštevilčevanje vrstic (ne velja za zapis HTML).


Če želite odstavek izključiti iz oštevilčevanja vrstic, kliknite v odstavek, izberite Oblika – Odstavek, kliknite zavihek Oris in seznam in nato počistite potrditveno polje Vključi ta odstavek v oštevilčevanje vrstic. Iz oštevilčevanja vrstic lahko izključite tudi slog odstavka.

Pokaži oštevilčevanje

Doda številke vrstic v trenutni dokument.

Pogled

Nastavite lastnosti oštevilčevanja vrstic.

Znakovni slog

Izberite slog oblikovanja, ki ga želite uporabiti za številke vrstic.

Oblika

Izberite želeni način oštevilčevanja.

Položaj

Izberite, kje želite, da se pojavijo številke vrstic.

Razmik

Vnesite število presledkov, ki naj bodo med številkami vrstic in besedilom.

Interval

Vnesite interval številčenja za številke vrstic.

Ločilo

Vnesete lahko znak za ločilo, ki se prikaže med številkami vrstic, če je interval štetja večji od ena.

Besedilo

Vnesite besedilo, ki bi ga radi uporabili kot ločilo.

Vsakih

Vnesite število vrstic, ki naj bodo med ločili.

note

Ločila so prikazana samo v tistih vrsticah, ki niso oštevilčene.


Števec

Določite, ali boste v število vrstic vključili prazne odstavke ali vrstice iz okvirov.

Prazne vrstice

Pri štetju vrstic upošteva prazne odstavke.

Vrstice v okvirih

Doda številke vrstic v besedilo v okvirih. Številčenje se začne znova v vsakem okviru in je izključeno iz štetja vrstic v glavnem področju besedila dokumenta. V povezanih okvirih se številčenje ne začne znova.

Ponovno začni na vsaki novi strani

Začne ponovno številčiti na vrhu vsake strani v dokumentu.

Podprite nas!