Razvrsti

Izbrane odstavke ali vrstice tabel razvrsti po abecedi ali po številčnem vrstnem redu. Določite lahko največ tri ključe razvrščanja ali pa kombinirate alfanumerične in numerične ključe razvrščanja.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Razvrsti


Pogoji razvrščanja

Ključi od 1 do 3

Določi dodatne pogoje razvrščanja. Kombinirate lahko tudi ključe razvrščanja.

Stolpci od 1 do 3

Vnesite številko stolpca tabele, ki ga želite uporabiti kot osnovo za razvrščanje.

Vrsta ključa od 1 do 3

Izberite tisto možnost razvrščanja, ki jo želite uporabiti.

Razvrsti

Naraščajoče

Razvrsti po naraščajočem vrstnem redu (npr. 1, 2, 3 ali a, b, c).

Padajoče

Razvrsti po padajočem vrstnem redu (npr. 9, 8, 7 ali ž, z, v).

Smer

Stolpci

Stolpce v tabeli razvrsti glede na trenutne možnosti razvrščanja.

Vrstice

Vrstice v tabeli ali odstavke v izboru razvrsti glede na trenutne možnosti razvrščanja.

Ločilo

Odstavki so ločeni z nenatisljivimi oznakami odstavkov. Določite lahko tudi, da se tabulatorji ali znaki obnašajo kot ločila, ko razvrščate odstavke.

Tabulatorji

Če izbrani odstavki ustrezajo seznamu, ki je ločen s tabulatorji, potem izberite to možnost.

Znak

Vnesite znak, ki ga želite na izbranem področju uporabiti kot ločilo. Z uporabo ločila lahko LibreOffice določi položaj ključa razvrščanja v izbranem odstavku.

Izberi

Odpre pogovorno okno Posebni znaki, kjer lahko izberete znak, ki ga želite uporabiti kot ločilo.

Jezik

Izberite jezik, ki določa pravila razvrščanja. Nekateri jeziki razvrščajo posebne znake drugače kot pa ostali jeziki.

Razlikuj velike in male črke

Razlikuje med velikimi in malimi črkami pri razvrščanju tabele. Za azijske jezike se uporabljajo posebna pravila.

Ikona opombe

Za azijske jezike izberite Razlikuj velike in male črke, da uporabite več-ravensko zaporedje znakov, kjer se prvotne oblike vnosov najprej primerja z obliko ob prezrtih razločevalnih znakih. Če so oblike enake, se primerjajo še razločevalni znaki oblik. Če so oblike še vedno enake, se primerjajo oblike črk, tako kot tudi širina znakov in razlike v japonski pisavi kana.


Podprite nas!