Pretvori besedilo v tabelo

Pretvori izbrano besedilo v tabelo ali izbrano tabelo v besedilo.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Tabela – Pretvori – Besedilo v tabelo.


Možnosti, ki so na voljo v tem pogovornem oknu, so odvisne od vrste pretvorbe.

Loči besedilo pri

Ločilo, kot npr. tabulator, označuje meje stolpcev v izbranem besedilu. Vsak odstavek v izboru se v tabeli pretvori v vrstico. Podobno je tudi, ko tabelo pretvarjate v besedilo; oznake stolpcev se spremenijo v znake, ki jih določite, vsaka vrstica pa se pretvori v ločen odstavek.

Tabulatorji

Pretvori besedilo v tabelo z uporabo tabulatorjev kot oznak stolpcev.

Podpičja

Pretvori besedilo v tabelo z uporabo podpičij (;) kot oznak stolpcev.

Odstavek

Pretvori besedilo v tabelo z uporabo odstavkov kot oznak stolpcev.

Drugo:

Pretvori besedilo v tabelo z upoštevanjem znaka, ki ga vnesete v polje kot oznako stolpca.

Polje z besedilom

Vnesite znak, ki naj predstavlja oznako stolpca.

Enake širine stolpcev

Ustvari stolpce enake širine, ne glede na položaj oznake stolpca.

Samooblikovanje

Odpre pogovorno okno Samooblikovanje, kjer lahko izberete vnaprej določeno postavitev tabele.

Možnosti

Naslov

Oblikuje prvo vrstico nove tabele kot naslov.

Ponovi naslov

Ponovi naslov tabele na vsaki strani, čez katere se razteza tabela.

Prve ... vrstice

Ponovi prvih n vrstic kot glavo tabele.

Ne razdeli tabele

Ne razdeli tabele prek več strani.

Obroba

Tabeli in celicam tabele doda obrobo.

Podprite nas!