Nastavitve končnih opomb

Določi oblikovanje za končne opombe. Na voljo so možnosti oštevilčevanja končnih opomb in slogi, ki jih lahko uporabite.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Sprotne in končne opombe, nato zavihek Končne opombe


Samodejno oštevilčevanje

Oštevilčevanje

Izberite želeni način oštevilčevanja.

Izbor

Opis

1, 2, 3

Arabske številke

A, B, C

Velike črke

a, b, c

Male črke

I, II, III

Rimske številke (velike)

i, ii, iii

Rimske številke (male)

A, .., AA, .., AAA, ...

Abecedno oštevilčevanje z velikimi črkami. Po 25-ih vnosih se oštevilčevanje ponovno začne z »AA«.

a, .., aa, .., aaa, ...

Abecedno oštevilčevanje z malimi črkami. Po 25-ih vnosih se oštevilčevanje ponovno začne z »aa«.


Začni z

Vnesite številko za prvo končno opombo v dokumentu. To je uporabno, če želite, da oštevilčevanje končnih opomb zajema več kot en dokument.

Pred

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati pred številko končne opombe. Npr. vnesite »re: «, da se prikaže »re: 1«.

Za

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko končne opombe. Npr. vnesite »)«, da se prikaže »1)«.

Slogi

Če želite zagotoviti enoten videz končnih opomb v dokumentu, jim dodelite slog odstavka ter dodelite znakovne sloge sidrni številki končne opombe in številki opombe v področju končnih opomb.

Odstavek

Izberite slog odstavka za besedilo končnih opomb. Izberete lahko le posebne sloge.

Stran

Izberite slog strani, ki ga želite uporabiti za končne opombe.

Področje besedila

Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti za sidra končnih opomb na področju besedila svojega dokumenta.

Področje končne opombe

Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti za številke končnih opomb na področju končnih opomb.

Podprite nas!