Oštevilčevanje

V trenutnem dokumentu določi obliko številke in hierarhijo za oštevilčevanje poglavij.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Oštevilčevanje poglavij, nato zavihek Oštevilčevanje


Raven

Kliknite raven orisa oz. poglavja, ki jo želite spremeniti, nato pa določite možnosti oštevilčevanja za raven. Če želite uporabiti možnosti oštevilčevanja za vse ravni z izjemo sloga odstavka, kliknite »1-10«.

Oštevilčevanje

Določite oblikovanje za izbrano raven orisa.

Slog odstavka

Izberite slog odstavka, ki ga želite dodeliti izbrani ravni orisa. Če kliknete »Brez«, potem izbrana raven orisa ni določena.

Število

Izberite način oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti za izbrano raven orisa.

Izbor

Opis

1, 2, 3, ...

Arabske številke

A, B, C, ...

Velike črke

a, b, c, ...

Male črke

I, II, III, ...

Rimske številke (velike)

i, ii, iii, ...

Rimske številke (male)

A,... AA,... AAA,...

Abecedno oštevilčevanje z enakimi velikimi črkami, kjer število črk pomeni raven poglavja. Npr. druga številka v tretji ravni je »BBB«.

a,... aa,... aaa,...

Abecedno oštevilčevanje z enakimi malimi črkami, kjer število črk pomeni raven poglavja. Npr. tretja številka v drugi ravni je »cc«.

Brez

Brez simbola za oštevilčevanje. Na začetku oštevilčene vrstice se pojavi samo znak ali simbol, ki je določen v polju Ločilo.


Znakovni slog

Izberite znakovni slog znaka za oštevilčevanje.

Pokaži podravni

Izberite številko ravni orisa, ki jih boste vključili v oštevilčevanje poglavja. Npr. izberite »3« za prikaz treh ravni oštevilčevanja poglavja: 1.1.1

Ločilo pred

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati pred številko poglavja. Npr. vnesite »Poglavje «, da se prikaže »Poglavje 1«.

Ločilo za

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko poglavja. Npr. vnesite piko (.), da se prikaže »1.«.

Začni z

Vnesite številko, pri kateri želite pričeti s ponovnim oštevilčevanjem poglavij.

Podprite nas!