Oštevilčevanje naslovov

Določite obliko oštevilčevanja za samodejno oštevilčevanje naslovov v trenutnem dokumentu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Oštevilčevanje naslovov.


Oštevilčevanje naslovov dosežete z določitvijo načina oštevilčevanja posameznim slogom odstavka, ki se uporabljajo za naslove. Raven orisa, dodeljena slogu odstavka, določa umestitev naslova v strukturi vašega dokumenta. Način oštevilčevanja lahko določite za vsako raven orisa.

LibreOffice privzeto dodeli vnaprej določene sloge odstavka »Naslov [1–10]« ustreznim ravnem orisa (1–10) v pogovornem oknu. V njem lahko dodelite ravni orisa drug slog odstavka. Vsaki ravni orisa je moč določiti le en slog odstavka.

tip

Če želite številčiti naslove, izberite Orodja – Oštevilčevanje naslovov. S tem ukazom odprete pogovorno okno, kjer lahko načine oštevilčevanja dodelite slogom odstavka, uporabljenim za naslove. Ne uporabljajte ikone Vključi/izključi oštevilčeni seznam v Vrstici za oblikovanje ali pogovornega okna Oblika – Oznake in oštevilčevanje.


Oštevilčevanje

Določa obliko številk za oštevilčevanje naslovov v trenutnem dokumentu.

Položaj

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za simbole oštevilčevanja v seznamih, kot so številke ali oznake.

Nalaganje/shranjevanje

Shrani ali naloži obliko številčenja naslovov. Shranjena oblika oštevilčevanja je na voljo za nalaganje v druge dokumente z besedilom.

note

Gumb Nalaganje/shranjevanje je na voljo samo za oštevilčevanje naslovov. Za shranjevanje oblikovanja oštevilčenih in označenih seznamov uporabite seznamske sloge.


Neimenovano 1 – 9

Izberite vnaprej določeno obliko oštevilčevanja. Na začetku so oblike »Neimenovano [1–9]« prazne. Svoje nastavitve lahko shranite kot obliko oštevilčevanja s Shrani kot. Shranjene oblike se v meniju pojavijo z vnesenim imenom.

Shrani kot

Odpre pogovorno okno, kjer lahko shranite trenutne nastavitve oštevilčevanja in položaja za vse ravni. Shranjene oblike oštevilčevanja lahko naložite tudi v druge dokumente.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!