Oštevilčevanje poglavij

Določi način oštevilčevanja in obliko orisa za oštevilčevanje poglavij v trenutnem dokumentu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Oštevilčevanje poglavij


Oštevilčevanje poglavij dosežete z dodeljevanjem slogov odstavka ravnem orisa ter z uporabo načina oštevilčevanja na vsaki ravni orisa. Privzeto se slogi odstavka »Naslov« (1-10) uporabijo za ustrezne številčne ravni orisa (1-10). Ravnem orisa lahko s pogovornim oknom dodelite različne sloge odstavka.

tip

Če želite številčiti naslove, izberite Orodja - Oštevilčevanje poglavij. This command opens a dialog where numbering schemes can be assigned to paragraph styles used for headings. Do not use the Toggle Ordered List icon on the Formatting Bar or the Format - Bullets and Numbering dialog.


Oštevilčevanje

V trenutnem dokumentu določi obliko številke in hierarhijo za oštevilčevanje poglavij.

Položaj

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za simbole oštevilčevanja v seznamih, kot so številke ali oznake.

Nalaganje/shranjevanje

Shrani ali naloži obliko številčenja poglavja. Shranjena oblika oštevilčevanja poglavij je na voljo za nalaganje dokumentom z besedilom.

note

Gumb Nalaganje/shranjevanje je na voljo samo za oštevilčevanje poglavij. Za shranjevanje oblikovanja oštevilčenih in označenih seznamov uporabite sloge odstavka.


Neimenovano 1 – 9

Izberite vnaprej določen slog oštevilčevanja. Lastne vnaprej določene načine oštevilčevanj shranite s Shrani kot.

Shrani kot

Odpre pogovorno okno, kjer lahko shranite trenutne nastavitve oštevilčevanja in položaja za vse ravni. Shranjene nastavitve lahko naložite tudi v druge dokumente.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!