Naloži sloge

V trenutni dokument uvozi sloge oblikovanja iz drugega dokumenta ali predloge.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Slogi – Naloži sloge iz predloge.

V oknu Slogi kliknite ikono Dejanja slogov desno zgoraj, pri čemer naj bo gumb miške ves čas pritisnjen. Iz podmenija izberite Naloži sloge iz predloge.

Na voljo je več načinov, da odprete okno Slogi:

  • Pritisnite .

  • Izberite Pogled – Slogi.

  • Izberite Slogi – Upravljaj sloge.


Kategorije

Našteje kategorije predlog, ki so na voljo. Kliknite kategorijo, da pogledate njeno vsebino na seznamu Predloge.

Predloge

Za izbrano kategorijo našteje predloge, ki so na voljo.

Odstavek in znak

V trenutni dokument naloži odstavek in znakovne sloge iz izbranega dokumenta.

Okvir

V trenutni dokument naloži sloge okvira iz izbranega dokumenta.

Stran

V trenutni dokument naloži sloge strani iz izbranega dokumenta.

Seznam

V trenutni dokument naloži sloge seznama iz izbranega dokumenta.

Prepiši

V trenutnem dokumentu nadomesti sloge, ki imajo enako ime kot slogi, ki jih nalagate. Opozorilo se ne pojavi.

note

Iz dokumenta ali predloge se naložijo le uporabljeni in spremenjeni slogi. Slogi, prikazani v stranski vrstici, ne morejo biti merilo.


Iz datoteke

Poiščite datoteko, ki vsebuje sloge, ki jih želite naložiti, in nato kliknite Odpri.

tip

Če želite shraniti sloge iz dokumenta kot predlogo, uporabite ukaz Iz datoteke, da najprej naložite sloge v prazen dokument, nato pa izberite Datoteka – Predloge – Shrani kot predlogo.


Podprite nas!