Uporabi

Dokument ali izbor oblikuje samodejno glede na možnosti, ki ste jih nastavili za samopopravke na zavihku Možnosti.

Izberite Orodja – Samopopravki – Samopopravki – Možnosti samopopravkov, kliknite zavihek Možnosti in izberite možnosti v stolpcu [S], ki bodo veljale, če izberete ukaz Uporabi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Samopopravki – Uporabi.


Samopopravki označevanja/oštevilčevanja

Če želite ustvariti seznam z oznakami, vnesite vezaj (-), zvezdico (*) ali znak plus(+), kateremu na začetku odstavka sledi presledek ali tabulator.

Če želite ustvariti oštevilčen seznam, vnesite številko, za katero je pika (.) in ki ji na začetku odstavka sledi presledek ali tabulator.

note

Možnost samodejnega oštevilčevanja se uporablja le pri odstavkih, ki so oblikovani s slogom odstavka »Privzeti slog odstavka«, »Telo besedila« in »Telo besedila, z zamikom«.


Podprite nas!