Pogoj

Tukaj določite pogoje za pogojne sloge.

Za dostop do tega ukaza ...

Z desno tipko miške kliknite odstavek s slogom Telo besedila. Izberite Odstavek – Uredi slog, nato zavihek Pogoj.

Izberite Pogled – Slogi (). S klikom desne tipke miške izberite poljuben slog odstavka. Izberite Nov, nato zavihek Pogoj.


Pogojni slogi so slogi odstavka, ki imajo različne lastnosti, kar je odvisno od konteksta. Ko to določite, pogojnih lastnosti pogojnega sloga ne morete več spremeniti.

LibreOffice uporabi lastnosti odstavka pogojnega sloga kot sledi (izrazi v krepkem tisku ustrezajo naslovom polj pogovornega okna): če je odstavek oblikovan s pogojnim slogom, je potem Kontekst, ki ima Uporabljeni slog, vezan nanj in se Slog odstavka uporabi iz tega pogoja. Če ni nobeden slog vezan na Kontekst, potem se uporabijo atributi, ki so določeni v pogojnem slogu. Naslednji primer ponazarja tako razmerje:

  1. Odprite prazen dokument z besedilom in napišite kratko poslovno pismo, ki ima glavo (Oblika – Slog strani – Glava).

  2. Določite nov slog odstavka tako, da izberete Nov v oknu Slogi, nato pa izberite vse lastnosti odstavka, ki jih želite za poslovno pismo, v pogovornem oknu Slog odstavka. Slog poimenujte »Poslovno pismo«.

  3. Kliknite zavihek Pogoj in izberite polje Pogojni slog za določitev novega sloga odstavka kot pogojnega sloga.

  4. V Kontekstu izberite vnos v glavo, v Slogu odstavka pa izberite slog za glavo vašega poslovnega pisma, npr. privzeti Slog odstavka »Glava«. Lahko pa izberete tudi lastni slog.

  5. Slog odstavka lahko uporabite v kontekstu tako, da dvokliknete izbrani vnos v seznamskem polju Slogi odstavka ali pa uporabite Dodeli.

  6. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Slog odstavka, in potem v poslovnem pismu oblikujte vse odstavke, vključno z glavo, z novim pogojnim slogom odstavka »Poslovno pismo«. (Ko kliknete v glavo, boste morali prikazati Vse sloge ali Sloge po meri iz seznama slogov, da boste lahko uporabili nov slog za poslovno pismo.)

Besedilo glave vsebuje atribute, ki ste jih določili v Slogu odstavka: Glava, drugi deli dokumenta pa vsebujejo atribute, ki so določeni v pogojnem slogu odstavka za poslovno pismo.

tip

Slog Telo besedila je bil ustvarjen kot pogojni slog. Zato se poljuben slog, ki ga izpeljete iz omenjenega sloga, lahko uporabi kot pogojni slog.


Slog odstavka, ki je uporabljen v kontekstu, se uporabi, ko izvažate v druge oblike (RTF, HTML itn.).

Pogojni slog

Označite to polje za določitev novega sloga kot pogojni slog.

Kontekst

Tukaj lahko vidite vnaprej določene kontekste LibreOffice, vključno z ravnmi orisa od 1 do 10, ravnmi seznama od 1 do 10, glavo tabele, vsebino tabele, odsekom, robom, sprotnimi opombami, glavo in nogo.

Uporabljeni slogi

Tukaj lahko vidite seznam slogov odstavka, ki so uporabljeni v kontekstu.

Slogi odstavka

Seznam vseh slogov odstavka, ki jih je možno dodeliti kontekstu, se nahaja v seznamskem polju.

Slogovne skupine

Te slogovne skupine so prikazane v oknu Slogi.

Ime

Pomen

Samodejno

Prikaže sloge, ki so ustrezni za trenutni kontekst.

Vsi slogi

Prikaže vse sloge aktivnega sloga kategorije.

Uporabljeni slogi

Prikaže sloge (izbrane kategorije), ki so uporabljeni v trenutnem dokumentu.

Slogi po meri

V izbrani kategoriji sloga prikaže vse uporabniško določene sloge.

Znakovni slogi

Slog oblikovanja prikaže za besedilo.

Struktura dokumenta

Prikaže sloge oblikovanja za strukturiranje dokumentov.

Slogi seznama

Prikaže sloge oblikovanja prikaže za oštevilčene in označene sezname.

Slogi kazala

Slog oblikovanja prikaže za kazala.

Posebni slogi

Slog oblikovanja prikaže za glave, noge, sprotne in končne opombe, tabele in napise.

Slogi HTML

Seznam slogov prikaže za dokumente HTML.

Pogojni slogi

Prikaže uporabniško določene pogojne sloge.

Hierarhičen

Prikaže sloge in izbrano kategorijo na hierarhičnem seznamu. Za prikaz slogov v podravni kliknite znak plus (+) zraven imena podravni.


Odstrani

Kliknite tukaj, da odstranite trenutni kontekst, ki je dodeljen za izbrani slog.

Dodeli

Kliknite Dodeli, da uporabite izbrani slog odstavka v določenem kontekstu.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!