Slog seznama

Tukaj lahko ustvarite slog seznama. Sloge seznama organizirate v oknu Slogi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Slogi (), odprite kontekstni meni vnosa in v njem izberite Spremeni/Nov (za seznamske sloge).


Ko ustvarite slog seznama, temu slogu dodelite ime. Slog seznama lahko uporabljate za odstavke ali ga dodelite slogu odstavka v razdelku Uporabi slog seznama na zavihku Oris in seznam.

Oštevilčeni in označeni seznami, ustvarjeni z uporabo pogovornega okna Oznake in oštevilčevanje ali z ikonama Vključi/izključi oštevilčeni seznam in Vključi/izključi označeni seznam v vrstici Oblikovanje, uporabljajo neposredno oblikovanje. Tu ne gre za sloge seznama.

Organizator

Nastavite možnost za izbrani slog.

Označeni

Prikažejo se različne vrste oznak, ki jih lahko uporabite za seznam.

Oštevilčeni

Prikažejo se različni načini oštevilčevanja, ki jih lahko uporabite.

Oris

Prikažejo se različni oblike, ki jih lahko uveljavite za hierarhični seznam. LibreOffice podpira do devet ravni orisa na hierarhičnem seznamu.

Slika

Prikažejo se različni grafični znaki, ki jih lahko uporabite kot oznake v seznamu.

Položaj

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za simbole oštevilčevanja v seznamih, kot so številke ali oznake.

Prilagodi

Nastavijo se možnosti oblikovanja za oštevilčene (urejene) ali označene (neurejene) sezname. Če želite, lahko oblikovanje uveljaviti na posameznih ravneh na seznamski hierarhiji.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti na trenutnem zavihku nazaj na vrednosti iz časa odprtja pogovornega okna. Če pritisnete Uporabi, preden zaprete pogovorno okno, se vrednosti ponastavijo na tiste ob zadnjem pritisku gumba Uporabi.

Uporabi

Uveljavi spremembe na vseh zavihkih brez zapiranja pogovornega okna. Tega ni mogoče povrniti z gumbom Ponastavi.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti spremembe na vseh zavihkih. Če ste uporabili Uporabi, opusti vse spremembe po zadnji rabi tega gumba.

Podprite nas!