Vstavi Stolpce/vrstice

V tabelo vstavi vrstico ali stolpec. Ta možnost je na voljo samo, če se kazalka nahaja v tabeli.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Tabela – Vstavi – Stolpci.

Izberite Tabela – Vstavi – Vrstice.

V predmetni vrstici Tabela kliknite

Ikona Vstavi stolpec

Vstavi stolpec

Ikona Vstavi vrstico

Vstavi vrstico


Vstavi

Število

Vnesite želeno število stolpcev in vrstic.

Položaj

Določi, kam se vstavijo stolpci ali vrstice.

Pred

Nove stolpce doda na levo stran od trenutnega stolpca ali pa nove vrstice doda nad trenutno vrstico.

Za

Nove stolpce doda na desno stran od trenutnega stolpca ali pa nove vrstice doda pod trenutno vrstico.

Podprite nas!