Stolpec

Nastavite širino stolpcev ali pa izberite vstavi oz. izbriši stolpce.

Za dostop do tega ukaza ...

V kontekstnem meniju celice izberite Stolpec.


Širina ...

Spremeni širino izbranih stolpcev.

Optimalna širina

Samodejno prilagodi širino stolpca vsebini celic. Sprememba širine stolpca ne vpliva na širino drugih stolpcev v tabeli. Širina tabele ne more preseči širine strani.

Enakomerno razporedi stolpce

Širine izbranih stolpcev prilagodi tako, da se ujemajo s širino najširšega stolpca v izboru. Skupna širina tabele ne more presegati širine strani.

Izberi

Izbere stolpec, v katerem se nahaja kazalka. Ta možnost je na voljo samo, če se kazalka nahaja v tabeli.

Vstavi ...

V tabelo vstavi vrstico ali stolpec. Ta možnost je na voljo samo, če se kazalka nahaja v tabeli.

Izbriši

Iz tabele izbriše izbrane stolpce.

Podprite nas!