Vrstica

Nastavite višino vrstic ali pa izberite vstavi oz. izbriši vrstice.

Za dostop do tega ukaza ...

V kontekstnem meniju celice izberite Vrstica.


Višina

Spremeni višino izbrane vrstice.

Optimalna višina

Samodejno poravna višine vrstic, tako da se ujemajo z vsebino celic. To je privzeta nastavitev za nove tabele.

Enakomerno razporedi vrstice

Višine izbranih vrstic prilagodi tako, da se ujemajo z višino najvišje vrstice v izboru.

Izberi

Izbere vrstico, ki vsebuje kazalko.

Vstavi ...

V tabelo vstavi vrstico ali stolpec. Ta možnost je na voljo samo, če se kazalka nahaja v tabeli.

Izbriši

Iz tabele izbriše izbrane vrstice.

Podprite nas!