Vrstica

Nastavite višino vrstic ali pa izberite vstavi oz. izbriši vrstice.

Za dostop do tega ukaza ...

V kontekstnem meniju celice izberite Vrstica.


Višina vrstice

Spremeni višino izbranih vrstic.

Optimalna višina vrstice

Nastavite višino izbranih vrstic tabele, tako da ima vsaka vrstica isto višino kot vrstica z najvišjo vsebino.

Enakomerno razporedi vrstice

Višine izbranih vrstic prilagodite tako, da se ujemajo z višino najvišje vrstice v izboru.

Izberi

Izbere vrstico, ki vsebuje kazalko.

Vstavi ...

V tabelo vstavi vrstico ali stolpec. Ta možnost je na voljo samo, če se kazalka nahaja v tabeli.

Izbriši

Iz tabele izbriše izbrane vrstice.

Podprite nas!