Celica

Ta ukaz je na voljo samo, če ste v dokumentu izbrali tabelo ali če se kazalka nahaja v celici tabele.

Za dostop do tega ukaza ...

Desno-kliknite v tabelo in izberite Celica.


Spoji celice

Spoji vsebino izbranih celic v eno samo celico, pri čemer ohrani oblikovanje prve celice v izboru.

Zgoraj

Poravna vsebino celice na zgornji rob celice.

Sredina (navpično)

Osredini vsebino celice med zgornjim in spodnjim robom celice.

Spodaj

Poravna vsebino celice na spodnji rob celice.

Zaščita

Prepreči, da bi se vsebina izbranih celic spremenila.

Odstrani zaščito

Z vseh celic v trenutni tabeli odstrani zaščito.

Podprite nas!