Stolpci

Določite lastnosti širine stolpca.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Tabela – Lastnosti, nato zavihek Stolpci.


Prilagodi širino tabele

Širino tabele spremeni glede na spremenjeno širino stolpca. Ta možnost ni na voljo, če je izbrana možnost poravnave Samodejno ali Relativna širina na zavihku Tabela ali če ni izbrana nobena vrstica tabele.

Sorazmerno prilagodi stolpce

Spremeni širino vseh drugih stolpcev za isti odstotek kot pri tistem, ki se spreminja. Primer: če stolpec zožite na polovično širino, se tako zožijo tudi drugi stolpci. Za to možnost mora biti potrjena možnost Prilagodi širino tabele.

Preostali prostor

Prikaže, koliko prostora je na voljo za poravnavo širin stolpcev. Za nastavitev širine tabele kliknite zavihek Tabela.

Širina stolpca

Določite širino stolpcev v tabeli.

Širine stolpca

Vnesite želeno širino za stolpec.

Puščica levo

Prikaže stolpce tabele, ki so levo od trenutnega stolpca.

Puščica desno

Prikaže stolpce tabele, ki so desno od trenutnega stolpca.

Urejanje tabel s pomočjo tipkovnice

Podprite nas!