Tabela

Za izbrano tabelo določite možnosti velikosti, položaja, razmika in poravnave.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Tabela – Lastnosti, nato zavihek Tabela.


Lastnosti

Ime

Vnesite notranje ime za tabelo. To ime lahko uporabite za to, da tabelo hitro najdete v Krmarju.

Širina

Vnesite širino tabele. To potrditveno polje je na voljo samo, če možnost Samodejno pod Poravnavo ni izbrana.

Relativno

Širino tabele prikaže v odstotkih širine strani.

Poravnava

Za izbrano tabelo nastavite možnosti poravnave.

Samodejno

Tabelo raztegne vodoravno proti levemu in desnemu robu strani. Taka nastavitev tabel se priporoča za dokumente HTML.

Levo

Levi rob tabele poravna na levi rob strani.

Levi rob

Levi rob tabele poravna do zamika, ki ga vnesete v polje Levo, ki se nahaja pod Razmikom.

Desno

Desni rob tabele poravna na desni rob strani.

Na sredini

Tabelo postavi vodoravno na sredino strani.

Ročno

Tabelo poravna vodoravno glede na vrednosti, ki jih vnesete v polji Levo in Desno, ki se nahajata pod Razmikom. LibreOffice samodejno izračuna širino tabele. To možnost izberete, če želite določiti posamezne širine stolpcev.

Razmik

Levo

Vnesite, koliko prostora želite pustiti med levim robom strani in robom tabele. Ta možnost ni na voljo, če sta možnosti Samodejno ali Levo, ki se nahajata pod Poravnavo, izbrani.

Desno

Vnesite, koliko prostora želite pustiti med desnim robom strani in robom tabele. Ta možnost ni na voljo, če sta možnosti Samodejno ali Desno pod področjem Poravnava izbrani.

Nad

Vnesite, koliko prostora želite pustiti med zgornjim robom tabele in besedilom nad tabelo.

Spodaj

Vnesite, koliko prostora želite pustiti med spodnjim robom tabele in besedilom pod tabelo.

Ikona namiga

Če želite vstaviti nov odstavek pred tabelo na začetku dokumenta, glave ali noge, postavite kazalko pred vsebino v prvo celico in nato pritisnite tipki +vnašalka.


Lastnosti

Smer besedila

Določite smer besedila odstavka, ki uporablja kompleksno postavitev besedila (CTL). Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila.

Podprite nas!