Možnosti

Za izbrani predmet, grafiko ali okvir določi lastnosti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Slika – Lastnosti<, nato zavihek Možnosti.

Izberite Oblika – Okvir in predmet – Lastnosti, nato zavihek Možnosti.

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni in izberite Spremeni/Nov, nato zavihek Možnosti.

Izberite Vstavi – Okvir – Okvir, nato zavihek Možnosti.


Ime

Določi ime izbranega predmeta in imena povezanih povezav.

Ime

Za izbrani predmet vnesite ime.

Ikona namiga

Predmetu, grafiki ali okviru dodelite pomembno ime, tako da jih boste potem v dolgem dokumentu hitro našli.


Alternativno besedilo (samo plavajoči okviri, grafika in predmeti)

Vnesite besedilo za prikaz v spletnem brskalniku, kadar izbrani predmet ni na voljo. Pojasnjevalno besedilo pomaga ljudem, ki tega ne razumejo.

Prejšnja povezava

Prikaže predmet (predmet, grafika ali okvir) pred trenutnim predmetom v povezanem zaporedju. Če želite dodati ali spremeniti prejšnjo povezavo, iz seznama izberite ime. Če povezujete okvire, morata biti trenutni in ciljni okvir prazna.

Naslednja povezava

Prikaže predmet (predmet, grafika ali okvir) za trenutnim predmetom v povezanem zaporedju. Če želite dodati ali spremeniti naslednjo povezavo, iz seznama izberite ime. Če povezujete okvire, mora biti ciljni okvir prazen.

Zaščiti

Določi možnosti zaščite za izbrani predmet.

Zaščiti vsebino

Prepreči, da bi se za izbrani predmet vsebina spreminjala.

Vseeno lahko kopirate vsebino izbranega predmeta.

Zaščiti položaj

V trenutnem dokumentu zaklene položaj izbranega predmeta.

Zaščiti velikost

Zaklene velikost izbranega predmeta.

Lastnosti

Določi možnosti tiskanja in možnosti besedila za izbrani predmet.

Za urejanje v dokumentu, ki je samo za branje (samo okviri)

Dovoli vam urejanje vsebine okvira v dokumentu, ki je samo za branje (zaščiten proti pisanju).

Natisni

Ko tiskate dokument, vključi izbrani predmet.

Potek besedila

Določi želeno smer poteka besedila v okviru. Za uporabo privzetih nastavitev poteka besedila na strani, iz seznama izberite Uporabi predmetne nastavitve smeri besedila.

Navpična poravnava vsebine

Določa navpično poravnavo vsebine okvira. Velja pretežno za besedilno vsebino, vpliva pa tudi na tabele in druge predmete, sidrane na območje besedila (sidrane kot znak, na znak ali na odstavek), npr. okvire, slike ali risbe.

Smer besedila.

Podprite nas!