Možnosti

Določite lastnosti izbranega predmeta, grafike ali predmeta OLE.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Slika – Lastnosti<, nato zavihek Možnosti.

Izberite Oblika – Okvir in predmet – Lastnosti, nato zavihek Možnosti.

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni izbranega Sloga okvira in izberite Spremeni/Nov – zavihek Možnosti.

Izberite Vstavi – Okvir – Okvir, nato zavihek Možnosti.

Desno kliknite izbrani predmeti in izberite Lastnosti – zavihek Možnosti.


Dostopnost

Ime

Za izbrani predmet vnesite ime.

tip

Predmetu, grafiki ali okviru dodelite pomembno ime, tako da jih boste potem v dolgem dokumentu hitro našli.


Alternativno besedilo (samo slike in predmeti OLE)

Vnesite kratek opis bistvenih podrobnosti o izbranem predmetu za tiste, ki ne predmeta ne morejo videti. To besedilo je na voljo pomožnim tehnologijam.

Opis

Vnesite daljši opis predmeta, še posebej če je predmet preveč kompleksen ali vsebuje preveč podrobnosti, da bi ga lahko ustrezno opisali s kratkim Nadomestnim besedilom. Uporabite Opis za dodajanje informacij kratkemu opisu v polju Nadomestno besedilo. To besedilo je na voljo pomožnim tehnologijam.

note

Pri slikah se Nadomestno besedilo in Opis izvozita z ustrezno značko v zapisih HTML in PDF (ne pozabite omogočiti možnosti Univerzalna dostopnost (PDF/UA) pri izvozu v PDF).


Zaporedja (samo okviri)

Prejšnja povezava

Prikaže predhodni okvir pred izbranim okvirom v povezanem zaporedju. Če želite dodati ali spremeniti prejšnjo povezavo, iz seznama izberite ime. Če povezujete okvire, morata biti trenutni in ciljni okvir prazna.

Naslednja povezava

Prikaže naslednji okvir za izbranim okvirom v povezanem zaporedju. Če želite dodati ali spremeniti naslednjo povezavo, iz seznama izberite ime. Če povezujete okvire, mora biti ciljni okvir prazen.

Zaščiti

Določi možnosti zaščite za izbrani predmet.

Vsebina

Prepreči, da bi se za izbrani predmet vsebina spreminjala.

Vseeno lahko kopirate vsebino izbranega predmeta.

Položaj

V trenutnem dokumentu zaklene položaj izbranega predmeta.

Velikost

Zaklene velikost izbranega predmeta.

Poravnava vsebine (samo okviri)

Navpična poravnava

Določa navpično poravnavo vsebine okvira. Velja pretežno za besedilno vsebino, vpliva pa tudi na tabele in druge predmete, sidrane na območje besedila (sidrane kot znak, na znak ali na odstavek), npr. okvire, slike ali risbe.

Lastnosti

Določi možnosti tiskanja in možnosti besedila za izbrani predmet.

Za urejanje v dokumentu, ki je samo za branje (samo okviri)

Dovoli vam urejanje vsebine okvira v dokumentu, ki je samo za branje (zaščiten proti pisanju).

Natisni

Ko tiskate dokument, vključi izbrani predmet.

Smer besedila (samo okviri)

Določi želeno smer poteka besedila v okviru. Za uporabo privzetih nastavitev poteka besedila na strani, iz seznama izberite Uporabi predmetne nastavitve smeri besedila.

Smer besedila.

Podprite nas!