Makro

Določi zagon makra, ko kliknete sliko, okvir ali predmet OLE.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi/Oblika – Slika – Lastnosti, nato zavihek Makro.

Izberite Oblika – Okvir in predmet – Lastnosti, nato zavihek Makro.

Izberite Orodja – Samobesedilo – Samobesedilo (gumb) – Makro.

Izberite Orodja – Slika s povezavami – odprite kontekstni meni Makro.

Izberite Oblika – Znak, nato zavihek Hiperpovezava, gumb Dogodki.


Dogodek

Prikaže dogodke, ki lahko sprožijo makro. Prikazani so samo dogodki, ki se nanašajo na izbrani predmet.

Naslednja tabela navaja vrste predmetov in dogodke, ki lahko sprožijo makro:

Dogodek

Sprožilec dogodka

Predmet OLE

Slika

Okvir

Samobesedilo

Območje slike s povezavami

Hiperpovezava

Klikni predmet

predmet je izbran

Miška preko predmeta

kazalec miške se premakne preko predmeta

Sproži hiperpovezavo

hiperpovezava, dodeljena predmetu, je kliknjena

Miška zapusti predmet

kazalec miške se premakne iz predmeta

Slika je uspešno naložena

slika je uspešno naložena

Nalaganje slik prekinjeno

uporabnik zaključi nalaganje slike (npr. med prenašanjem)

Slike ni mogoče naložiti

slika se ni uspešno naložila

Vnos abecednih znakov

besedilo je vneseno

Vnos neabecednih znakov

Vnesejo se nenatisljivi znaki, kot so tabulatorji in prelomi vrstic

Spremeni velikost okvira

okvir ima spremenjeno velikost

Premakni okvir

okvir je premaknjen

Pred vstavljanjem samobesedila

preden je samobesedilo vstavljeno

Po vstavljanju samobesedila

potem ko je samobesedilo vstavljeno


Ikona opombe

Za dogodke, ki so povezani s kontrolniki in obrazci, si oglejte Lastnosti kontrolnika ali Lastnosti obrazca.


Dodeljeno dejanje

Določite makro, ki se izvaja, ko se pojavi izbrani dogodek.

Okviri vam dovolijo, da povežete določene dogodke k funkciji, ki odloči, če dogodek obravnava LibreOffice Writer ali pa funkcija. Za več informacij si oglejte LibreOffice Basic – Pomoč.

Makro iz

Našteje programe LibreOffice in vse odprte dokumente LibreOffice. Znotraj tega seznama izberite mesto, s katerega želite odpreti makro.

Obstoječi makri

Našteje makre, ki so na voljo. Izberite makro, ki ga želite dodeliti izbranemu dogodku in nato kliknite Dodeli.

Dodeli

Premakne izbrani element po seznamu navzdol.

Odstrani

Dodelitev makra odstrani iz izbranega vnosa.

Podprite nas!