Položaj in velikost

Določi velikost in mesto za izbrano sliko, okvir ali predmet OLE na strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Slika – Lastnosti, nato zavihek Položaj in velikost.

Izberite Oblika – Okvir in predmet – Lastnosti, nato zavihek Položaj in velikost.

Izberite Pogled – Slogi – Slogi okvirov – odprite kontekstni meni vnosa in izberite Spremeni oz. Nov – zavihek Vrsta.

Izberite Vstavi – Okvir – Okvir – Položaj in velikost.


Velikost

Širina

Vnesite želeno širino izbranega predmeta.

Relativno

Izračuna širino izbranega predmeta kot odstotek širine območja besedila na strani.

Relativno razmerje širine

Določa, kaj pomeni 100 % širine: ali območje z besedilom (brez robov) ali celo stran (vključno z robovi).

Višina

Vnesite želeno višino izbranega predmeta.

Relativno

Izračuna višino izbranega predmeta kot odstotek višine območja besedila na strani.

Relativno razmerje višine

Določa, kaj pomeni 100 % višine: ali območje z besedilom (brez robov) ali celo stran (vključno z robovi).

Ohrani razmerje

Ohrani razmerje višine in širine, ko spremenite nastavitev širine in višine.

Izvirna velikost

Ponastavi nastavitve velikosti izbranega predmeta na izvirne vrednosti.

note

Ta možnost ni na voljo za okvirje.


Samodejno

Samodejno poravna širino in višino okvira za ujemanje vsebine okvira. Če želite, lahko določite najmanjšo širino ali višino za okvir.

Ikona opombe

Možnost Samodejno je na voljo samo, če izberete okvir.


Zasidraj

Določite možnosti sidranja za izbrani predmet ali okvir. Možnosti sidra niso na voljo, če odprete pogovorno okno iz okna Slogi.

Na stran

Izbran element se zasidra na trenutno stran.

Na odstavek

Izbran element se zasidra na trenutno stran.

Na znak

Zasidra izbor na znak.

Kot znak

Izbor zasidra kot znak. Višina trenutne vrstice je spremenjena, da se ujema z višino izbora.

Položaj

Določi mesto izbranega predmeta na trenutni strani.

Vodoravno

Izberite možnost vodoravne poravnave predmeta. Izbor določa položaj predmeta glede na področje ali referenčno vrstico, izbrano v spustnem seznamu na. Ta možnost ni na voljo, če je izbrano sidranje kot znaka.

od

Vnesite, koliko prostora želite pustiti med levim robom izbranega predmeta in sklicno točko, ki jo izberete v polju na. Ta možnost je na voljo samo, če izberete »Z leve« v polju Vodoravno.

na

Izberite območje ali sklicno vrstico za izbrano možnost vodoravne poravnave. Na voljo so naslednje možnosti:

Upoštevajte, da je nabor možnosti, ki so na voljo, odvisen od nastavitev sidranja. Zato glede na izbor sidranja vse zgoraj navedene možnosti ne bodo prikazane.

tip

Rezultat izbranih nastavitev poravnav si lahko ogledate v polju Predogled.


Zrcali na sodih straneh

Nastavitve trenutne vodoravne poravnave obrne na sode strani.

tip

Lahko uporabite tudi možnosti zrcaljenja slike za poravnavo postavitve predmetov na sodih in lihih straneh.


Navpično

Izberite možnost navpične poravnavo predmeta. Izbor določa položaj predmeta glede na področje ali referenčno vrstico, izbrano v spustnem seznamu na.

tip

Rezultat izbranih nastavitev poravnav si lahko ogledate v polju Predogled.


za

Vnesite količino prostora z vrhnjega roba predmeta do področja ali referenčne vrstice, izbrane v spustnem seznamu na. Ta možnost je dejavna, le če je izbrana naslednja kombinacija Navpično in Zasidraj. Za te kombinacije lahko določite količino prostora, ki ga pustite:

Navpično

z Zasidraj

Z vrha

Vrhnji rob izbranega področja.
Pozitivne vrednosti premaknejo predmet navzdol, negativne pa navzgor.

Na stran, Na odstavek, Na znak ali Na okvir

Z dna.

Izbrana referenčna vrstica.
Pozitivne vrednosti premaknejo predmet navzgor, negativne pa navzdol.

Na znak ali Kot znak


na

Izberite območje ali referenčno vrstico za navpično poravnavo. Predmet je možno umestiti glede na naslednja območja ali referenčne vrstice:

Upoštevajte, da je nabor možnosti, ki so na voljo, odvisen od nastavitev sidranja. Zato glede na izbor sidranja vse zgoraj navedene možnosti ne bodo prikazane.

note

Če predmet zasidrate v okvir s fiksno višino, so na voljo samo dve možnosti poravnave: »Spodaj« in »Sredina«.


Ohrani v mejah besedila

Izbrani predmet ohrani znotraj mej postavitve besedila, v katerem je zasidran predmet. Te možnosti ne izberite, če želite imeti predmet kjerkoli v dokumentu.

Možnost Ohrani v mejah besedila je privzeto izbrana v dokumentih, ustvarjenih v različici programa Writer, ki je starejša od OpenOffice.org 2.0. Ta možnost ni izbrana, ko ustvarite nov dokument ali ko odprete dokument v zapisu Microsoft Word (*.doc, *.docx).

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Zeleni pravokotnik predstavlja izbrani predmet, rdeči pa sklicno točko poravnave. Če predmet zasidrate kot znak, se sklicni pravokotnik spremeni v rdečo črto.

Podprite nas!