Slog strani

Določite sloge oblikovanja in postavitev za trenutni slog strani, vključno z robovi strani, glavami in nogami ter ozadjem strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Slog strani.

Izberite Pogled – Slogi (), izberite Slogi strani, nato odprite kontekstni meni za izbrani slog, v katerem izberite ukaz Nov/Spremeni.


Organizator

Nastavite možnost za izbrani slog.

Za dokumente z eno ali več stranmi lahko določite postavitve strani kot tudi oštevilčevanje in oblike papirja.

Nastavi možnosti polnjenja za izbrani risani predmet ali element dokumenta.

Prosojnost

Za polnilo, ki ga želite uveljaviti za izbrani predmet, nastavite možnosti prosojnosti.

Glava

Trenutnemu slogu strani doda glavo. Glava je prostor na zgornjem robu strani, kamor lahko dodate besedilo ali slike.

Noga

Trenutnemu slogu strani doda nogo. Noga je prostor na spodnjem robu strani, kamor lahko dodate besedilo ali slike.

Obrobe

Nastavi možnosti obrob za izbrane predmete v programih Writer in Calc.

Stolpci

Določi število stolpcev in postavitev stolpcev za slog strani, okvir ali odsek.

Sprotna opomba

Določi možnosti postavitve za sprotne opombe, vključno s črto, ki ločuje sprotno opombo in telo dokumenta.

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Mreža besedila

Doda mrežo besedila k trenutnemu slogu strani. Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za azijske jezike pod Nastavitve jezika – Jeziki v pogovornem oknu Možnosti.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti na trenutnem zavihku nazaj na vrednosti iz časa odprtja pogovornega okna. Če pritisnete Uporabi, preden zaprete pogovorno okno, se vrednosti ponastavijo na tiste ob zadnjem pritisku gumba Uporabi.

Uporabi

Uveljavi spremembe na vseh zavihkih brez zapiranja pogovornega okna. Tega ni mogoče povrniti z gumbom Ponastavi.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti spremembe na vseh zavihkih. Če ste uporabili Uporabi, opusti vse spremembe po zadnji rabi tega gumba.

Podprite nas!