Slog strani

Določite sloge oblikovanja in postavitev za trenutni slog strani, vključno z robovi strani, glavami in nogami ter ozadjem strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Oblika – Slog strani.

Iz kontekstnega menija:

Izberite Slog strani.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Na zavihku Postavitev izberite Robovi strani, Velikost strani ali Stolpci strani in kliknite Dodatne možnosti.

V meniju Postavitev zavihka Postavitev izberite Slog strani.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Slog strani

Slog strani

Na tipkovnici:

+dvigalka+P

Iz vrstice stanja:

Kliknite področje Slog strani.

Iz stranske vrstice:

Izberite Pogled – Slogi (), izberite Slogi strani, nato odprite kontekstni meni za izbrani slog, v katerem izberite ukaz Nov/Uredi slog.


Organizator

Nastavite možnost za izbrani slog.

Za dokumente z eno ali več stranmi lahko določite postavitve strani kot tudi oštevilčevanje in oblike papirja.

Področje (ozadje, poudarjanje)

Nastavi možnosti polnjenja za izbrani risani predmet ali element dokumenta.

Prosojnost

Za polnilo, ki ga želite uveljaviti za izbrani predmet, nastavite možnosti prosojnosti.

Glava

Trenutnemu slogu strani doda glavo. Glava je prostor na zgornjem robu strani, kamor lahko dodate besedilo ali slike.

Noga

Trenutnemu slogu strani doda nogo. Noga je prostor na spodnjem robu strani, kamor lahko dodate besedilo ali slike.

Obrobe

Nastavi možnosti obrob za izbrane predmete v programih Writer in Calc.

Stolpci

Določi število stolpcev in postavitev stolpcev za slog strani, okvir ali odsek.

Sprotna opomba

Določi možnosti postavitve za sprotne opombe, vključno s črto, ki ločuje sprotno opombo in telo dokumenta.

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Mreža besedila

Doda mrežo besedila trenutnemu slogu strani. Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za azijske jezike pod Jeziki in področne nastavitve – Splošno v pogovornem oknu Možnosti.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti na trenutnem zavihku nazaj na vrednosti iz časa odprtja pogovornega okna. Če pritisnete Uporabi, preden zaprete pogovorno okno, se vrednosti ponastavijo na tiste ob zadnjem pritisku gumba Uporabi.

Uporabi

Uveljavi spremembe na vseh zavihkih brez zapiranja pogovornega okna. Tega ni mogoče povrniti z gumbom Ponastavi.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti spremembe na vseh zavihkih. Če ste uporabili Uporabi, opusti vse spremembe po zadnji rabi tega gumba.

Podprite nas!