Oris in seznam

Odstavku ali slogu odstavka doda ali odstrani raven orisa, slog seznama in/ali številčenje vrstic. Lahko pričnete tudi ponovno oštevilčevati ali spremenite začetno številko za oštevilčene sezname in številčenje vrstic.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Odstavek, nato zavihek Oris in seznam.

Izberite Oblika – Odstavek, nato zavihek Oris in seznam.

Z desno tipko miške kliknite odstavek in izberite Odstavek – Uredi slog, nato zavihek Oris in seznam.

Izberite Slogi – Uredi slog – zavihek Oris in seznam (slogi odstavka).

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni Nov/Uredi slog, nato zavihek Oris in seznam (slogi odstavka).


  1. Če želite spremeniti možnosti oštevilčevanja odstavkov, ki imajo isti slog odstavka, izberite Pogled – Slogi in nato kliknite ikono Slogi odstavka. Z desno tipko miške kliknite slog na seznamu, izberite Spremeni in nato kliknite zavihek Oris in seznam.

  2. Če želite spremeniti možnosti oštevilčevanja izbranih odstavkov, izberite Oblika – Odstavek in nato kliknite zavihek Oris in seznam.

Oris

Raven orisa

Izbranim odstavkom ali slogu odstavka dodeli raven orisa od 1 do 10. Izberite [Brez], če želite odstraniti raven orisa.

Uporabi slog seznama

Slog seznama

Izberite Slog seznama, ki ga želite uporabiti v odstavku. Slogi so tudi našteti v oknu Slogi , če kliknete ikono Slogi seznama.

Uredi slog

Uredite lastnosti izbranega sloga seznama. Te lastnosti bodo veljale za vse odstavke, oblikovane z danim slogom seznama.

Ta gumb je onemogočen, če je uporabljeno oštevilčevanje naslovov. Izberite Orodja – Oštevilčevanje naslovov, da uredite raven orisa in način oštevilčevanja.

note

Raven orisa in slog seznama sta medsebojno neodvisna. Uporabite Orodja – Oštevilčevanje naslovov, da dodelite način oštevilčevanja slogom odstavka, ki se uporabljajo za naslove v strukturi orisa dokumenta.


Naslednje tri možnosti se prikažejo samo, ko urejate lastnosti izbranega odstavka, če izberete Oblika – Odstavek.

Ponovno začni številčiti s tem odstavkom

Znova začne oštevilčevanje v trenutnem odstavku.

Začni z

Izberite to potrditveno polje in nato vnesite številko, ki jo želite dodeliti odstavku.

Gumb za vrtenje »Začni z«

Vnesite številko, ki jo želite dodeliti odstavku. Naslednji odstavki so oštevilčeni zaporedno od številke, ki jo vnesete tukaj.

Oštevilčevanje vrstic

Določite možnosti za Oštevilčevanje vrstic. Če želite dodati številke vrstic v dokument, izberite Orodja – Oštevilčevanje vrstic.

Vključi ta odstavek v oštevilčevanje vrstic

Vključi trenutni odstavek v oštevilčevanje vrstic.

Ponovno začni s tem odstavkom

Znova začne z oštevilčevanjem vrstic v trenutnem odstavku ali pri številki, ki jo vnesete.

Začni z

Vnesite številko, pri kateri se bo znova začelo oštevilčevanje vrstic

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Naslednji gumbi se pojavijo le za slog odstavka.

Uporabi

Uveljavi spremembe na vseh zavihkih brez zapiranja pogovornega okna. Tega ni mogoče povrniti z gumbom Ponastavi.

Ponastavi na nadrejenega

Vrednosti trenutnega zavihka so nastavljene na tiste, ki jih vsebuje ustrezni zavihek sloga, navedene v Organizatorju pod »Podeduj od«. V vseh primerih se, tudi ko je »Podeduj od« nastavljeno na »- Brez -«, vrednosti, določene pod »Vsebuje«, odstranijo.

Podprite nas!