Oris in oštevilčevanje

V odstavku doda ali odstrani raven orisa, oštevilčevanje ali oznake. Izberete lahko tudi slog oštevilčevanja in ponastavite oštevilčevanje na številčnem seznamu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Odstavek, nato zavihek Oris in oštevilčevanje.

Izberite Slogi – Uredi slog – odprite kontekstni meni Spremeni/Nov, nato zavihek Oris in oštevilčevanje (slogi odstavka).

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni Spremeni/Nov, nato zavihek Oris in oštevilčevanje (slogi odstavka).


  1. Če želite spremeniti možnosti oštevilčevanja odstavkov, ki imajo isti slog odstavka, izberite Pogled – Slogi in nato kliknite ikono Slogi odstavka. Z desnim gumbom kliknite slog na seznamu, izberite Spremeni in nato kliknite zavihek Oris in oštevilčevanje.

  2. Če želite spremeniti možnosti oštevilčevanja odstavkov izberite Oblika – Odstavek in nato kliknite zavihek Oris in oštevilčevanje.

Oris

Raven orisa

Izbranim odstavkom dodeli raven orisa od 1 do 10 ali slog odstavka. Izberite Telo besedila, če želite ponastaviti raven orisa.

Oštevilčevanje

Slog oštevilčevanja

Izberite Slog oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti v odstavku. Slogi so tudi našteti v oknu Slogi (F11), če kliknete ikono Seznamski slogi.

Uredi slog

Uredite lastnosti izbranega sloga oštevilčevanja. Te lastnosti bodo veljale za vse odstavke, oblikovane z danim slogom oštevilčevanja.

Ta gumb je onemogočen, če je uporabljeno oštevilčevanje poglavij. Izberite Orodja – Oštevilčevanje po poglavjih, da uredite orisno raven in slog oštevilčevanja.

Ikona opombe

Raven orisa in slog oštevilčevanja sta medsebojno neodvisna. Uporabite Orodja – Oštevilčevanje po poglavjih, da dodelite sloge oštevilčevanja slogom odstavka.


Ta odsek se prikaže samo, ko urejate lastnosti trenutnega odstavka, če izberete Oblika – Odstavek.

Ponovno začni s tem odstavkom

Znova začne oštevilčevanje v trenutnem odstavku.

Začni z

Izberite to potrditveno polje in nato vnesite številko, ki jo želite dodeliti odstavku.

Gumb za vrtenje »Začni z«

Vnesite številko, ki jo želite dodeliti odstavku. Naslednji odstavki so oštevilčeni zaporedno od številke, ki jo vnesete tukaj.

Oštevilčevanje vrstic

Določite možnosti za Oštevilčevanje vrstic. Če želite dodati številke vrstic v dokument, izberite Orodja – Oštevilčevanje vrstic.

Vključi ta odstavek v oštevilčevanje vrstic

Vključi trenutni odstavek v oštevilčevanje vrstic.

Ponovno začni s tem odstavkom

Znova začne z oštevilčevanjem vrstic v trenutnem odstavku ali pri številki, ki jo vnesete.

Začni z

Vnesite številko, pri kateri se bo znova začelo oštevilčevanje vrstic

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Uporabi

Uporabi spremenjene ali izbrane vrednosti brez zapiranja pogovornega okna.

Podprite nas!