Ozaljšana začetnica

Oblikuje prvo črko odstavka kot veliko začetnico, ki se lahko razteza čez več vrstic. Odstavek mora biti dolg najmanj toliko vrstic, kolikor določite v polju Vrstice.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Odstavek, nato zavihek Ozaljšana začetnica.

Izberite Pogled – Slogi, odprite kontekstni meni in izberite Spremeni/Nov, nato zavihek Ozaljšana začetnica.


Nastavitve

Prikaži ozaljšano začetnico

Nastavitve za ozaljšano začetnico uporabi v izbranem odstavku.

Cela beseda

Prvo črko prve besede oblikuje kot ozaljšano začetnico, ostale črke pa v velikosti, ki je izbrana.

Število znakov

Vnesite število znakov za pretvorbo v ozaljšano začetnico.

Črte

Vnesite število vrstic, čez katere naj se razteza prva črka odstavka. Krajši odstavki ne bodo imeli velike začetnice odstavka. Izbor je omejen na dve do devet vrstic (2-9).

Razmik do besedila

Vnesite razmik do besedila med ozaljšano začetnico in ostalim besedilom v odstavku.

Vsebina

Besedilo

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati kot ozaljšano začetnico namesto prvih črk odstavka.

Znakovni slog

Izberite slog oblikovanja, ki ga želite uporabiti za ozaljšano začetnico. Če želite uporabiti slog oblikovanja trenutnega odstavka, izberite [Brez].

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!