Potek besedila

Določite možnosti deljenja besed in označb strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Odstavek, nato zavihek Potek besedila.

Izberite Pogled – Slogi, odprite kontekstni meni in izberite Spremeni/Nov, nato izberite zavihek Potek besedila.

Izberite Uredi – Najdi in zamenjaj – Oblika, nato zavihek Potek besedila.


Deljenje besed

Določite možnosti deljenja besed za dokumente z besedilom.

Samodejno

Samodejno vstavi vezaje, kjer so v odstavku potrebni.

Ne deli besed, zapisanih z VELIKIMI ČRKAMI

Ne vstavi vezajev v besede, ki so zapisane izključno z velikimi črkami, kot so npr. kratice.

Ne deli zadnje besede

Ne vstavi vezajev v zadnje besede odstavkov. Ta funkcija lahko prepreči, da se te besede delijo med stranmi, kar vpliva na berljivost.

Znakov na koncu vrstice

Vnesite najmanjše število znakov, ki jih pustite pred koncem vrstice, preden se vstavi vezaj.

Znakov na začetku vrstice

Vnesite najmanjše število znakov, ki se morajo pojaviti na začetku vrstice za vezajem.

Največje število zaporednih deljenih vrstic

Vnesite največje število zaporednih vrstic, ki so lahko vezane z vezajem.

Najmanjše število znakov v besedi

Vnesite najmanjše število znakov v besedi, da jo je še možno deliti.

Pas deljenja

Da bi omejili deljenje besed, vnesite dolžino pasu deljenja. Namesto možnega deljenja besed se vrstica deli med besedami, če preostali vodoravni prostor ne presega pasu deljenja. Pas deljenja povzroči povečanje prostora med besedami v enakomerno poravnanem besedilu ter večjo razdaljo do robov odstavkov v besedilu, ki ni enakomerno poravnano.

Prelomi

Določite možnosti prelomastrani ali stolpca.

Vstavi

Izberite to potrditveno polje in nato izberite vrsto preloma, ki ga želite uporabiti.

Vrsta

Izberite vrsto preloma, ki ga želite vstaviti.

Položaj

Izberite, kje želite vstaviti prelom.

S slogom strani

Izberite to potrditveno polje in nato izberite slog strani, ki ga želite uporabiti za prvo stran po prelomu.

Slog strani

Izberite slog oblikovanja, ki ga boste uporabili za prvo stran po prelomu.

Številka strani

Vnesite številko strani, za katero želite, da se prikaže na prvi strani po prelomu. Če želite uporabiti trenutno oštevilčevanje strani, pustite polje nepotrjeno.

Možnosti

Določite možnosti poteka besedila za odstavke, ki se pojavijo pred in za prelomom strani.

Ne razdeli odstavka

Ko je prelom vstavljen, se celoten odstavek ali stolpec premakne na naslednjo stran.

Obdrži z naslednjim odstavkom

Trenutni in naslednji odstavek obdrži skupaj, ko se vstavi prelom oz. prelom stolpca.

Skupaj obdrži osamele vrstice

Določi najmanjše število vrstic v odstavku pred prelomom strani. Izberite to potrditveno polje in nato vnesite številko v polje Vrstice. Če je število vrstic na koncu strani manjše, kot pa je določeno v polju Vrstice, se odstavek premakne na naslednjo stran.

Skupaj obdrži ovdovele vrstice

Določi najmanjše število vrstic v odstavku na prvi strani po prelomu. Izberite to potrditveno polje in nato vnesite številko v polje Vrstice. Če je število vrstic na vrhu strani manjše, kot pa je določeno v polju Vrstice, se mesto preloma prilagodi.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Uporabi

Uporabi spremenjene ali izbrane vrednosti brez zapiranja pogovornega okna.

Podprite nas!