Polje

V podmeniju se izpišejo najpogostejše vrste polj, ki jih lahko vstavite v dokument na trenutnem mestu kazalke. Za ogled vseh polj, ki so na voljo, izberite Dodatna polja.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Vstavi – Polje.

Iz kontekstnega menija:

Odprite kontekstni meni – izberite Uredi polje (vstavljena polja).

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Vstavi – Polja.

Izberite Sklic – Polje.

V meniju Sklici zavihka Sklici izberite Polje.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Vstavi polje

Vstavi polje

Na tipkovnici:

+ F2


Številka strani

Vstavi trenutno številko strani kot polje na mestu kazalke. Privzeta nastavitev je oblika znakovnega sloga Številka strani.

Število strani

Vstavi celotno število strani v dokumentu kot polje.

Datum

Vstavi trenutni datum kot polje. Uporabljena je privzeta oblika datuma in datum se ne posodobi samodejno.

Čas

Vstavi trenutni čas kot polje. Čas je vzet neposredno iz sistemskih nastavitev vašega operacijskega sistema. Uporabljena je fiksna oblika časa in je s tipko F9 ne morete posodobiti.

Naslov

Vstavi naslov, naveden v polju v lastnostih dokumenta, v obliki polja. To polje prikaže podatke, ki so bili vneseni v polje Naslov pod Datoteka – Lastnosti – Opis.

Prvi avtor (polje)

Vstavi ime osebe, ki je ustvarila dokument, v obliki polja. Polje se nanaša na vnos pod LibreOffice – Uporabniški podatki.

Zadeva

Vstavi zadevo, navedeno v lastnostih dokumenta kot polje. To polje prikaže vnesene podatke v polju Zadeva pod Datoteka – Lastnosti – Opis.

Dodatna polja

Polje vstavi na trenutno mesto kazalke. Pogovorno okno našteje vsa polja, ki so na voljo.

Podprite nas!