Zamenjaj zbirko podatkov

Spremenite vire podatkov za trenutni dokument. Za pravilen prikaz vsebine vstavljenih polj, mora zbirka podatkov za zamenjavo vsebovati enaka imena polj.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Zamenjaj zbirko podatkov.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Orodja, odprite gumb menija in izberite Zamenjaj zbirko podatkov.


Primer: če v tipsko pismo iz zbirke podatkov naslovov vstavljate polja za naslov , lahko zamenjate zbirko podatkov z drugo zbirko naslovov, da vstavite različne naslove.

Zamenjaj zbirke podatkov

V tem pogovornem oknu lahko naenkrat zamenjate samo eno zbirko podatkov.

Uporabljene zbirke podatkov

Našteje zbirke podatkov, ki so trenutno v uporabi. Trenutni dokument vsebuje vsaj eno podatkovno polje iz vsake zbirke podatkov, ki je na seznamu.

Zbirke podatkov na voljo

Našteje zbirke podatkov, ki so registrirane v LibreOffice.

Prebrskaj

Odpre pogovorno okno datoteka – odpri, da izberete datoteko zbirke podatkov (*.odb). Izbrana datoteka se doda na seznam Zbirke podatkov na voljo.

Določi

Trenutne vire podatkov nadomesti z viri podatkov, ki ste jih izbrali na seznamu Zbirke podatkov na voljo.

Za zamenjavo zbirke podatkov:

Preverite, če se obe zbirki podatkov ujemata v imenih in vrsti polj.

  1. Kliknite v dokument, za katerega želite spremeniti vir podatkov.

  2. Izberite Uredi – Zamenjaj zbirko podatkov.

  3. S seznama Zbirke podatkov v rabi izberite tabelo zbirke podatkov, ki jo želite zamenjati.

  4. S seznama Zbirke podatkov na voljo izberite tabelo zamenjav zbirke podatkov.

  5. Kliknite Določi.

Podprite nas!