Premikanje in spreminjanje velikosti okvirjev, predmetov s pomočjo tipkovnice

Izbrane okvirje in predmete lahko premikate in jim spreminjate velikost s pomočjo tipkovnice.

Za premik izbranega okvira ali predmeta pritisnite smerno tipko. Za premik za eno slikovno točko držite pritisnjeno , nato pritisnite smerno tipko.

Za spremembo velikosti izbranega okvira ali predmeta najprej pritisnite tipki +tabulatorka. Ena od ročic utripa, kar pomeni, da je izbran. Za izbor druge ročice znova pritisnite tipki +tabulatorka. Pritisnite smerno tipko za spremembo velikosti predmeta za eno enoto mreže. Za spremembo velikosti za eno slikovno točko držite pritisnjeno , nato pritisnite eno od smernih tipk.

Povečanje, s katerim premaknete predmet s tipkovnico, je določeno z mrežo dokumenta. Če želite spremeniti lastnosti mreže dokumenta, izberite LibreOffice Writer – Mreža.

Podprite nas!