Vstavi bibliografski vnos

Vstavi bibliografski sklic.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Bibliografski vnos.


Vnos

Iz bibliografske zbirke podatkov

Vstavi sklic iz bibliografske zbirke podatkov.

Iz vsebine dokumenta

Sklic vstavi iz bibliografskih zapisov, ki so shranjeni v trenutnem dokumentu. Vnos, ki je shranjen v dokumentu, ima prednost pred vnosom, ki je shranjen v bibliografski zbirki podatkov.

Ikona opombe

Ko shranjujete dokument, ki vsebuje bibliografske vnose, se ustrezni zapisi samodejno shranijo v skrito polje v dokumentu.


Kratko ime

Izberite kratko ime za bibliografski zapis, ki ga želite vstaviti.

Avtor, naslov

Na tem področju se prikažeta, če je možno, avtor in poln naslov izbranega kratkega imena.

Vstavi

V dokument vstavi bibliografski sklic. Če ste ustvarili nov zapis, ga morate vstaviti tudi kot vnos, drugače boste zapis izgubili, ko boste zaprli dokument.

Zapri

Zapre pogovorno okno.

Nov

Odpre pogovorno okno Določi bibliografski vnos, kjer lahko ustvarite nov bibliografski zapis. Ta zapis se shrani samo v dokumentu. Če želite dodati zapis v bibliografsko zbirko podatkov, izberite Orodja – Bibliografska zbirka podatkov.

Uredi

Odpre pogovorno oknoDoloči bibliografski vnos, kjer lahko urejate izbrani bibliografski zapis.

Podprite nas!