Uredi konkordančno datoteko

Ustvarite ali uredite seznam besed, ki jih boste vključili v abecedno kazalo. Konkordančna datoteka naniza besede, ki naj bodo navedene v abecednem kazalu, skupaj s številkami strani pojavitev.

Z gumbom Najdi vse v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj označite vse pojavitve besede, nato pa odprite pogovorno okno Vstavi vnos kazala, kjer besedo in vse njene pojavitve dodate v abecedno kazalo. Če želite uporabiti isto množico vnosov abecednih kazal za več dokumentov, lahko s pomočjo konkordančne datoteke vsako besedo vnesete le enkrat in seznam uporabite večkrat.

note

Privzeti filter oz. končnica datotek za ustvarjanje in odpiranje konkordančnih datotek je *.sdi. Dejanski datotečni zapis konkordančne datoteke je navadno besedilo.


Za dostop do pogovornega okna Uredi konkordančno datoteko:

  1. Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija.

  2. V polju Vrsta izberite »Abecedno kazalo«.

  3. Na področju Možnosti izberite potrditveno polje Konkordančna datoteka.

  4. Kliknite gumb Datoteka in nato izberite Nov ali Uredi.

Konkordančna datoteka vsebuje naslednja polja:

Izraz

Pomen

Iskalni izraz

»Iskalni izraz« se nanaša na vnos v kazalo, ki ga želite v dokumentu označiti.

Alternativni vnos

»Alternativni vnos« se nanaša na vnos v kazalo, za katerega želite, da se prikaže v kazalu.

1. in 2. ključ

1. in 2. ključ sta matična vnosa v kazalo. »Iskalni izraz« ali »Alternativni vnos« se pojavi kot podvnos pod 1. in 2. ključem.

Komentar

Dodajte vrstico s komentarjem nad vnos. Vrstice s komentarji se začnejo z #.

Razlikuj velike in male črke

»Razlikuj velike in male črke« – to pomeni, da upošteva razlikovanje med velikimi in malimi črkami.

Samo beseda

»Samo beseda« – išče izraz kot eno samo besedo.


note

Če želite omogočiti »Razlikuj velike in male črke« in »Samo beseda«, kliknite ustrezno celico in nato izberite potrditveno polje.


Če želite ustvariti konkordančno datoteko brez pogovornega okna Uredi konkordančno datoteko:

Uporabite naslednja navodila za oblikovanje, ko ustvarjate konkordančno datoteko:

Iskalni izraz;Alternativni vnos;1. ključ;2. ključ;Razlikuj velike in male črke;Samo beseda

Vnosi »Razlikuj velike in male črke« in »Samo beseda« se obravnavajo kot »Ne« ali NE DRŽI (FALSE), če so prazni ali ničelni (0). Vsa druga vsebina je obravnavana kot »Da« ali DRŽI (TRUE).

Primer

Primer: če želite v svoje abecedno kazalo vključiti besedo »Butale« pod vnos »Mesta«, vnesite naslednjo vrstico v konkordančno datoteko:

Butale;Butale;Mesta;;0;0

»Butale« najde tudi, če je napisano z malo začetnico.

Za vključitev okrožja »Butalski hrib« v Butalah pod vnos »Mesta«, vnesite naslednjo vrstico:

Butalski hrib;Butale;Mesta;

Podprite nas!