Določi bibliografski vnos

Spremenite vsebino bibliografskega vnosa.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Bibliografski vnos in kliknite Uredi


Podatki o vnosu

Vnesite kratko ime in izberite ustrezno vrsto vira. Sedaj lahko vnesete podatke v ostala polja, ki pripadajo vnosu.

Kratko ime

Prikaže kratko ime za bibliografski vnos. Če ustvarjate nov bibliografski vnos, lahko tukaj vnesete le ime.

Tukaj lahko izberete želene podatke o vnosu za svojo bibliografijo.

Vrsta

Izberite vir za bibliografski vnos.

Oblikovanje bibliografskih vnosov

Podprite nas!