Vnosi (bibliografija)

Določite obliko za bibliografske vnose.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vnosi (ko je izbrana bibliografija).


Vrsta

Vrste, ki so prikazane, so odvisne od različnih virov literature.

Zgradba in oblikovanje

Vrstica Zgradba določa, kako so sestavljeni vnosi v kazalu. Če želite spremeniti videz vnosa, v prazna polja vnesite ustrezne kode ali besedilo, ali pa kliknite v prazno polje ali na kodo in nato kliknite gumb s kodo.

Tabulatorsko mesto (T)

Vstavi tabulatorsko mesto. Za dodajanje vodilnih pik v tabulatorsko mesto izberite znak v Oknu z zapolnitvenim znakom. Za spremembo položaja tabulatorskega mesta vnesite vrednost v polje Položaj tabulatorskega mesta ali pa izberite potrditveno polje Poravnaj desno.

Vrsta

Našteje bibliografske vnose, ki so na voljo. Če želite dodati vnos v vrstico Zgradba, kliknite vnos, nato prazno polje v vrstici Zgradba in nato Vstavi. Za dodajanje novih vnosov uporabite pogovorno okno Določi bibliografski vnos.

Vstavi

Doda sklicno kodo za izbrani bibliografski vnos v vrstico Zgradba. S seznama izberite vnos, kliknite prazno polje, nato pa kliknite ta gumb.

Odstrani

Odstrani izbrano sklicno kodo iz vrstice Zgradba.

Vse

Uveljavi trenutne nastavitve na vseh ravneh brez zaprtja pogovornega okna.

Znakovni slog

Določite znakovni slog za izbrano ikono v vrstici Zgradba.

Uredi

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate izbrani znakovni slog.

Razvrsti po

Določite možnosti razvrščanja za bibliografske vnose.

Položaj dokumenta

Bibliografske vnose razvrsti glede na mesto njihovih sklicev v dokumentu. To možnost izberete, če želite uporabiti samodejno oštevilčene sklice.

Vsebina

Bibliografske vnose razvrsti po ključu razvrščanja, ki ga določite, npr. po avtorju ali letnici objave.

Ključi razvrščanja

1, 2 ali 3

Izberite vnos po katerem se bodo razvrščali bibliografski vnosi. Ta možnost je na voljo samo, če izberete izbirni gumb Vsebina, ki se nahaja pod Razvrsti po.

AZ

Bibliografske vnose razvrsti po naraščajočem alfanumeričnem redu.

ZA

Bibliografske vnose razvrsti po padajočem alfanumeričnem redu.

Podprite nas!