Vnosi (kazalo tabel)

Določite obliko vnosov v kazalu tabel.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vnosi (ko je izbrano kazalo tabel).


Raven

Izberite raven, ki jo želite določiti.

Kazalo tabel ima samo eno raven kazala.

Zgradba in oblikovanje

Vrstica Zgradba določa, kako so sestavljeni vnosi v kazalu. Če želite spremeniti videz vnosa, v prazna polja vnesite ustrezne kode ali besedilo, ali pa kliknite v prazno polje ali na kodo in nato kliknite gumb s kodo.

Besedilo vnosa (E)

Vstavi besedilo izbranega vnosa.

Tabulatorsko mesto (T)

Vstavi tabulatorsko mesto. Za dodajanje vodilnih pik v tabulatorsko mesto izberite znak v Oknu z zapolnitvenim znakom. Za spremembo položaja tabulatorskega mesta vnesite vrednost v polje Položaj tabulatorskega mesta ali pa izberite potrditveno polje Poravnaj desno.

Številka strani (#)

Vstavi številko strani vnosa.

Podatki o naslovu (PN)

Vstavi podatke o naslovu, kot sta npr. številka naslova in vsebina naslova. Kliknite ikono PN, da izberete, kateri podatki naj bodo prikazani.

Hiperpovezava (LS in LE)

Ustvari hiperpovezavo za tisti del vnosa, ki ga zaobjamete z začetno (LS) in končno (LE) značko hiperpovezave. V vrstici Zgradba kliknite pred tisti del, za katerega želite ustvariti hiperpovezavo, nato kliknite ta gumb. Kliknite prazno polje po delu, za katerega želite hiperpovezavo, nato znova kliknite ta gumb. Hiperpovezave morajo biti edinstvene.

Vse

Uveljavi trenutne nastavitve na vseh ravneh brez zaprtja pogovornega okna.

Znakovni slog

Določite znakovni slog za izbrano ikono v vrstici Zgradba.

Uredi

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate izbrani znakovni slog.

note

Naslednje tri možnosti so na voljo le, ko je izbrana ikona T.


Zapolnitveni znak

Izbere vodilo tabulatorja, ki ga želite uporabiti.

Položaj tab. mesta

Vnesite razdaljo, ki bo med levim robom strani in tabulatorskim mestom.

Poravnaj desno

Tabulatorsko mesto poravna na desni rob strani.

note

Naslednji možnosti sta na voljo le, ko je izbrana ikona PN.


Podatki o naslovu

Izberite podatke o naslovu, ki jih želite vključiti v vnos v kazalo.

Pokaži do ravni

Vnesite največje število ravni, prikazanih v številki naslova. Primer: izberite »3«, da pokažete največ tri ravni. Če ima številka naslova manj kot tri ravni, je prikazana dejanska številka.

Oblika

Položaj tabulatorja glede na zamik v slogu odstavka

Tabulatorsko mesto namesti glede na vrednost »zamika od leve«, ki je določena v slogu odstavka, kar izberete pod zavihkom Slogi. Drugače se tabulatorsko mesto namesti glede na levi rob besedila.

Podprite nas!