Vnosi (abecedno kazalo)

Določite obliko vnosov abecednega kazala.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vnosi (ko je izbrano abecedno kazalo)


Raven

Izberite raven, ki jo želite določiti.

Raven »S« se nanaša na naslove z eno samo črko, ki vnose v kazalo razdelijo po abecednem redu. Če želite omogočiti take naslove, izberite potrditveno polje Abecedno ločilo, ki se nahaja pod Obliko.

Zgradba in oblikovanje

Vrstica Zgradba določa, kako so sestavljeni vnosi v kazalu. Če želite spremeniti videz vnosa, v prazna polja vnesite ustrezne kode ali besedilo, ali pa kliknite v prazno polje ali na kodo in nato kliknite gumb s kodo.

Besedilo vnosa (E)

Vstavi besedilo naslova poglavja.

Tabulatorsko mesto (T)

Vstavi tabulatorsko mesto. Za dodajanje vodilnih pik v tabulatorsko mesto izberite znak v Oknu z zapolnitvenim znakom. Za spremembo položaja tabulatorskega mesta vnesite vrednost v polje Položaj tabulatorskega mesta ali pa izberite potrditveno polje Poravnaj desno.

O poglavju

Vstavi informacije o poglavju, kot sta npr. naslov in številka poglavja. Informacije, ki jih želite prikazati, izberite v polju Vnos o poglavju.

Vnos o poglavju

Izberite informacije o poglavju, ki jih želite vključiti v vnos v kazalo.

Ovrednoti do ravni

Vnesite najnižjo hierarhično raven, do katere so prikazani predmeti v ustvarjenem kazalu.

Številka strani (#)

Vstavi številko strani vnosa.

Znakovni slog

Določite slog oblikovanja za izbrani del v Strukturni vrstici.

Uredi

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate izbrani znakovni slog.

Zapolnitveni znak

Izbere vodilo tabulatorja, ki ga želite uporabiti.

Položaj tab. mesta

Vnesite razdaljo, ki bo med levim robom strani in tabulatorskim mestom.

Poravnaj desno

Tabulatorsko mesto poravna na desni rob strani.

Oblika

Vidno le, ko kliknete gumb E# v vrstici Zgradba. Izberite, če želite prikaz številke poglavja z ali brez ločila.

Ovrednoti do ravni

Vnesite najnižjo hierarhično raven, do katere so prikazani predmeti v ustvarjenem kazalu.

Položaj tabulatorja glede na zamik v slogu odstavka

Tabulatorsko mesto namesti glede na vrednost »zamika od leve«, ki je določena v slogu odstavka, kar izberete pod zavihkom Slogi. Drugače se tabulatorsko mesto namesti glede na levi rob besedila.

Znakovni slog za glavne vnose

Določite slog oblikovanja za glavne vnose v abecednem kazalu. Če želite pretvoriti vnos v kazalo v glavni vnos, kliknite pred poljem kazala v dokumentu in nato izberite Uredi – Vnos v kazalo.

Abecedno ločilo

Začetne črke abecedno razvrščenih vnosov kazala uporabi kot naslove odsekov.

Z vejicami ločen ključ

Vnose v kazalu razvrsti v isto vrstico, ločene z vejicami.

Podprite nas!