Določite obliko vnosov v kazalu vsebine.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vnosi (ko je izbrano kazalo vsebine)


Raven

Izberite raven, ki jo želite določiti.

Zgradba in oblikovanje

Vrstica Zgradba določa, kako so sestavljeni vnosi v kazalu. Če želite spremeniti videz vnosa, v prazna polja vnesite ustrezne kode ali besedilo, ali pa kliknite v prazno polje ali na kodo in nato kliknite gumb s kodo.

Številka poglavja (E#)

Vstavi številko poglavja. Če želite slogu naslova dodeliti oštevilčevanje, izberite Orodja – Oštevilčevanje poglavij.

Besedilo vnosa (E)

Vstavi besedilo naslova poglavja.

Tabulatorsko mesto (T)

Vstavi tabulatorsko mesto. Za dodajanje vodilnih pik v tabulatorsko mesto izberite znak v Oknu z zapolnitvenim znakom. Za spremembo položaja tabulatorskega mesta vnesite vrednost v polje Položaj tabulatorskega mesta ali pa izberite potrditveno polje Poravnaj desno.

Številka strani (#)

Vstavi številko strani vnosa.

Hiperpovezava (LS in LE)

Ustvari hiperpovezavo za tisti del vnosa, ki ga zaobjamete z začetno (LS) in končno (LE) značko hiperpovezave. V vrstici Zgradba kliknite pred tisti del, za katerega želite ustvariti hiperpovezavo, nato kliknite ta gumb. Kliknite prazno polje po delu, za katerega želite hiperpovezavo, nato znova kliknite ta gumb. Hiperpovezave morajo biti edinstvene. Ta možnost je na voljo le za kazalo vsebine.

Vse

Uveljavi trenutne nastavitve na vseh ravneh brez zaprtja pogovornega okna.

Znakovni slog

Določite slog oblikovanja za izbrani del v Strukturni vrstici.

Uredi

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate izbrani znakovni slog.

Zapolnitveni znak

Izbere vodilo tabulatorja, ki ga želite uporabiti.

Položaj tab. mesta

Vnesite razdaljo, ki bo med levim robom strani in tabulatorskim mestom.

Poravnaj desno

Tabulatorsko mesto poravna na desni rob strani.

Oblika

Vidno le, ko kliknete gumb E# v vrstici Zgradba. Izberite, če želite prikaz številke poglavja z ali brez ločila.

Ovrednoti do ravni

Vnesite najnižjo hierarhično raven, do katere so prikazani predmeti v ustvarjenem kazalu.

Položaj tabulatorja glede na zamik v slogu odstavka

Tabulatorsko mesto namesti glede na vrednost »zamika od leve«, ki je določena v slogu odstavka, kar izberete pod zavihkom Slogi. Drugače se tabulatorsko mesto namesti glede na levi rob besedila.

Podprite nas!