Kazalo

Naslednje možnosti so na voljo, ko izberete Uporabniško določenokot vrsto kazala.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vrsta (ko je izbrano uporabniško določeno kazalo)


Uporabniško določeno kazalo je na voljo v polju Vrsta, ko v dokument vstavite vnos v kazalo.

Vrsta in naslov

Določite vrsto in naslov kazala.

Vrsta

Izberite vrsto kazala, ki ga želite vstaviti ali urediti. Možnosti, ki so na voljo na tem zavihku, so odvisne od vrste izbranega kazala. Če se kazalka nahaja v kazalu, ko izberete Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, lahko potem urejate to kazalo.

Naslov

Vnesite naslov za izbrano kazalo.

Zaščiteno pred ročnim spreminjanjem

Prepreči, da bi se vsebina kazala spremenila. Ročne spremembe, ki jih vnesete v kazalo, se izgubijo, ko kazalo osvežite. Če želite, da kazalka drsi po zaščitenih področjih, izberite – LibreOffice Writer – Pripomočki za oblikovanje in nato izberite potrditveno polje Omogoči kazalko v razdelku Zaščitena območja.

Ustvari kazalo

Za

Izberite, ali boste ustvarili kazalo za dokument ali za trenutno poglavje.

Ustvari iz

Slogi

Vključi sloge odstavka, ki jih določite v pogovornem oknu Dodeli sloge kot vnose v kazalo. Za izbor slogov odstavka, ki jih želite vključiti v kazalo, kliknite gumb Dodeli sloge (...), ki je na desni strani tega polja.

Dodeli sloge

Odpre pogovorno okno Dodeli sloge, v katerem izberete, kateri slogi odstavka bodo vključeni v kazalo. Izberite tudi ustrezno raven naslova, na kateri bo slog vključen v kazalo.

Oznake kazala

V kazalo vključi vnose v kazalo, ki ste jih vstavili z Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo.

Tabele

Tabele vključi v kazalo.

Grafika

Grafiko vključi v kazalo.

Okviri

Okvire vključi v kazalo.

Predmeti OLE

Predmete OLE vključi v kazalo.

Uporabi raven iz izvirnega poglavja

Zamakne tabele, grafiko, okvire in predmete OLE glede na njihov položaj in hierarhijo naslovov poglavij.

Določitev vnosa v kazalo

Podprite nas!