Kazalo

Naslednje možnosti so na voljo, ko izberete Kazalo tabel kot vrsto kazala.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vrsta (ko je izbrano kazalo tabel).


Vrsta in naslov

Določite vrsto in naslov kazala.

Naslov

Vnesite naslov za izbrano kazalo.

Vrsta

Izberite vrsto kazala, ki ga želite vstaviti ali urediti. Možnosti, ki so na voljo na tem zavihku, so odvisne od vrste izbranega kazala. Če se kazalka nahaja v kazalu, ko izberete Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, lahko potem urejate to kazalo.

Zaščiteno pred ročnim spreminjanjem

Prepreči, da bi se vsebina kazala spremenila. Ročne spremembe, ki jih vnesete v kazalo, se izgubijo, ko kazalo osvežite. Če želite, da kazalka drsi po zaščitenih področjih, izberite – LibreOffice Writer – Pripomočki za oblikovanje in nato izberite potrditveno polje Omogoči kazalko v razdelku Zaščitena območja.

Ustvari kazalo

Za

Izberite, ali boste ustvarili kazalo za dokument ali za trenutno poglavje.

Ustvari iz

Določite informacije, ki se bodo združile za oblikovanje kazala.

Napisi

Iz napisov predmeta ustvari vnose v kazalo. Če želite predmetu dodati napis, izberite predmet in nato Vstavi – Napis.

Kategorija

Izberite kategorijo napisa, ki jo želite uporabiti za vnos v kazalo.

Prikaz

Izberite del napisa, ki ga želite uporabiti za vnos v kazalo. Naslednja tabela prikazuje možnosti napisov, ki jih lahko izberete, temeljijo pa na besedilu napisa »Ilustracija 24: Sonce«, pri čemer je bilo besedilo »Ilustracija 24« ustvarjeno samodejno, »Sonce« pa je v besedilo napisa dodal uporabnik.

Izbori v seznamskem polju Prikaz

Vnos v kazalo

Sklic

Ilustracija 24: Sonce

Kategorija in številka

Ilustracija 24

Besedilo napisa

Sonce


Če izberete »Besedilo napisa«, v vnos v kazalo ločilo in presledek na začetku napisa ne bosta vključena.

Imena predmetov

Iz imen predmetov ustvari vnose v kazalo. Imena predmetov si lahko ogledate npr. v Krmarju in jih spreminjate v kontekstnem meniju.

Podprite nas!