Kazalo

Naslednje možnosti so na voljo, ko izberete Abecedno kazalo kot vrsto kazala.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vrsta (ko je izbrano abecedno kazalo)


Vrsta in naslov

Določite vrsto in naslov kazala.

Vrsta

Izberite vrsto kazala, ki ga želite vstaviti ali urediti. Možnosti, ki so na voljo na tem zavihku, so odvisne od vrste izbranega kazala. Če se kazalka nahaja v kazalu, ko izberete Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, lahko potem urejate to kazalo.

Naslov

Vnesite naslov za izbrano kazalo.

Zaščiteno pred ročnim spreminjanjem

Prepreči, da bi se vsebina kazala spremenila. Ročne spremembe, ki jih vnesete v kazalo, se izgubijo, ko kazalo osvežite. Če želite, da kazalka drsi po zaščitenih področjih, izberite – LibreOffice Writer – Pripomočki za oblikovanje in nato izberite potrditveno polje Omogoči kazalko v razdelku Zaščitena območja.

Ustvari kazalo

Za

Izberite, ali boste ustvarili kazalo za dokument ali za trenutno poglavje.

Možnosti

Združi enake vnose

Enake vnose v kazalo zamenja z enim samim vnosom, ki našteje številke strani, kjer se vnos pojavi v dokumentu. Primer: vnosa »Prikaži 10, Prikaži 43« sta združena v »Prikaži 10, 43«.

Združi enake vnose s f ali ff

Enake vnose kazala, ki se pojavijo na isti strani ali zaporednih straneh, zamenja z enim samim vnosom, ki izpiše številko strani prve pojavitve in doda oznako »p« ali »pp«. Primer: vnosi »Pogled 10, Pogled 11, Pogled 12« se združijo v »Pogled 10pp«, »Pogled 10, Pogled 11« pa v »Pogled 10p«). Dejanski izgled je odvisen od krajevnih nastavitev, ki jih lahko spremenite z Razvrsti – Jezik.

Združi z –

Enake vnose, ki se pojavijo na isti strani ali zaporednih straneh, zamenja z enim samim vnosom in intervalom strani, kjer se vnos pojavi. Primer: vnosi »Prikaži 10, Prikaži 11, Prikaži 12« so združeni v »Prikaži 10 -12«.

Razlikuj velike in male črke

Razlikuje med velikimi in malimi črkami v enakih vnosih v kazalo. Za azijske jezike se uporablja posebno upravljanje. Če želite za prvo pojavitev vnosa v dokumentu določiti razlikovanje vnosov po velikih/malih črkah, izberite Združi enake vnose.

Ikona opombe

Za uporabo več nivojskega združevanja za azijske jezike izberite Razlikuj velike in male črke. V večnivojskem združevanju se razlikovanje črk in razločevalni znaki vnosa se ne upoštevajo, tako se primerjajo samo osnovne oblike vnosov. Če so oblike enake, se primerjajo razločevalni znaki oblik. Če so oblike še vedno enake, se primerjajo oblike črk, tako kot tudi širina znakov in razlike v japonski pisavi kana.


Samodejno začni vnose z veliko začetnico

Z veliko začetnico samodejno začne vnose v kazalo.

Vsak ključ kot samostojen vnos

Ključe kazala vstavi kot ločene vnose v kazalo. Ključ se vstavi kot vrhnji vnos v kazalo, vnosi, ki so uporabljeni v ključu, pa kot zamaknjeni podvnosi.

Za določitev ključa kazala izberite pogovorno okno Vstavi vnos v kazalo.

Konkord. datoteka

Samodejno označi vnose z uporabo konkordančne datoteke – seznama besed, ki naj bodo vključeni v kazalo pojmov.

Datoteka

Izberite, ustvarite ali uredite konkordančno datoteko.

Razvrsti

Nastavi možnosti za razvrščanje vnosov v kazalo.

Jezik

Izberite jezikovna pravila za uporabo razvrščanja vnosov v kazalo.

Vrsta ključa

Izberite numerično, ko želite številke razvrstiti po vrednosti, npr. 1, 2, 12. Izberite alfanumerično, ko želite številke razvrstiti po kodi znaka, npr. 1, 12, 2.

Podprite nas!