Kazalo (vsebine)

Naslednje možnosti so na voljo, če izberete Kazalo vsebine kot vrsto kazala.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vrsta (ko je izbrano kazalo vsebine).


Vrsta in naslov

Določite vrsto in naslov kazala.

Naslov

Vnesite naslov za izbrano kazalo.

Vrsta

Izberite vrsto kazala, ki ga želite vstaviti ali urediti. Možnosti, ki so na voljo na tem zavihku, so odvisne od vrste izbranega kazala. Če se kazalka nahaja v kazalu, ko izberete Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, lahko potem urejate to kazalo.

Zaščiteno pred ročnim spreminjanjem

Prepreči, da bi se vsebina kazala spremenila. Ročne spremembe, ki jih vnesete v kazalo, se izgubijo, ko kazalo osvežite. Če želite, da kazalka drsi po zaščitenih področjih, izberite – LibreOffice Writer – Pripomočki za oblikovanje in nato izberite potrditveno polje Omogoči kazalko v razdelku Zaščitena območja.

Ustvari kazalo

Za

Izberite, ali boste ustvarili kazalo za dokument ali za trenutno poglavje.

Vključi do ravni

Določite najvišjo raven orisa za odstavek, navedeno pod Ustvari iz, ki bo vključena v kazalo.

Ustvari iz

To področje uporabite za določitev informacij, ki jih boste vključili v kazalo.

Oris

Kazalo ustvari s pomočjo ravni orisa. V kazalo so vključeni vsi odstavki z ravnjo orisa, ki je manjša ali enaka ravni orisa, določeni pod Vključi do ravni.

Odstavki, oblikovani z enim izmed vnaprej določenih slogov odstavka (»Naslov 1-10«), imajo raven orisa, ki ustreza številki v slogu odstavka. Ravni orisa lahko odstavkom dodelite tudi na zavihku Oris in seznam pogovornega okna Oblika – Odstavek.

tip

LibreOffice ustvari vnose v kazalu vsebine glede na raven orisa sloga odstavka in glede na vsebino odstavka. Če je odstavek prazen, ne bo vključen v kazalo vsebine. Prazne odstavke lahko kljub temu dodate v kazalo vsebine, tako da vanje ročno dodate presledek ali neprelomni presledek. Presledki v besedilnem polju Za zavihka Oštevilčevanje v pogovornem oknu Oštevilčevanje naslovov ne bodo upoštevani, saj so del oštevilčenja odstavkov, ne vsebine odstavkov.


Dodatni slogi

Vključi odstavke s slogi, ki so določeni v pogovornem oknu Dodeli sloge kot vnosi v kazalo. Za izbor slogov odstavka, ki jih želite vključiti v kazalo, kliknite gumb Dodeli sloge, ki je na desni strani tega polja. Dodeljeni slogi odstavka morajo imeti raven orisa manjšo ali enako vrednosti, navedeni v Vključi do ravni, da so vključeni v kazalo.

tip

Uporabite »Dodatni slogi«, da vključite odstavke v kazalo vsebine s slogom odstavka »Naslov kazala slik« ali »Naslov bibliografije«, kot tudi vsak drug relevanten slog odstavka.


Dodeli sloge

Odpre pogovorno okno Dodeli sloge, v katerem izberete, kateri slogi odstavka bodo vključeni v kazalo. Izberite tudi želeno raven kazala, pri kateri bo slog prikazan v kazalu.

Vnosi v kazalo

Potrdite to možnost, da v izdelano kazalo vključite vnose, ki ste jih v dokument vstavili z Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo.

Podprite nas!