Kazalo

Naslednje možnosti so na voljo, če izberete Kazalo vsebine kot vrsto kazala.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Vrsta (ko je izbrano kazalo vsebine)


Vrsta in naslov

Določite vrsto in naslov kazala.

Vrsta

Izberite vrsto kazala, ki ga želite vstaviti ali urediti. Možnosti, ki so na voljo na tem zavihku, so odvisne od vrste izbranega kazala. Če se kazalka nahaja v kazalu, ko izberete Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, lahko potem urejate to kazalo.

Naslov

Vnesite naslov za izbrano kazalo.

Zaščiteno pred ročnim spreminjanjem

Prepreči, da bi se vsebina kazala spremenila. Ročne spremembe, ki jih vnesete v kazalo, se izgubijo, ko kazalo osvežite. Če želite, da kazalka drsi po zaščitenih področjih, izberite – LibreOffice Writer – Pripomočki za oblikovanje in nato izberite potrditveno polje Omogoči kazalko v razdelku Zaščitena območja.

Ustvari kazalo

Za

Izberite, ali boste ustvarili kazalo za dokument ali za trenutno poglavje.

Ovrednoti do ravni

Vnesite številko ravni naslova za vključitev v kazalo.

Ustvari iz

To področje uporabite za določitev informacij, ki jih boste vključili v kazalo.

Oris

Kazalo ustvari s pomočjo ravni orisa. Odstavki, oblikovani z enim izmed vnaprej določenih slogov naslova (Naslov 1-10), so dodani v kazalo.

Ravni orisa lahko odstavkom dodelite tudi na zavihku Oris in seznam pogovornega okna Oblika – Odstavek.

Dodatni slogi

Vključi sloge odstavka, ki jih določite v pogovornem oknu Dodeli sloge kot vnose v kazalo. Za izbor slogov odstavka, ki jih želite vključiti v kazalo, kliknite gumb Dodeli sloge (...), ki je na desni strani tega polja.

tip

V kazalo vsebine lahko vključite sloge Naslov kazala slik in Naslov bibliografije, kot tudi vse druge primerne sloge naslovov.


Dodeli sloge

Odpre pogovorno okno Dodeli sloge, v katerem izberete, kateri slogi odstavka bodo vključeni v kazalo. Izberite tudi ustrezno raven naslova, na kateri bo slog vključen v kazalo.

tip

LibreOffice ustvari vnose v kazalu vsebine glede na raven orisa sloga odstavka in glede na vsebino odstavka. Če je odstavek prazen, ne bo vključen v kazalo vsebine. Prazne odstavke lahko kljub temu dodate v kazalo vsebine, tako da vanje ročno dodate presledek ali neprelomni presledek. Presledki v besedilnem polju Za zavihka Oštevilčevanje v pogovornem oknu Oštevilčevanje poglavij ne bodo upoštevani, saj so del oštevilčenja odstavkov, ne vsebine odstavkov.


Oznake kazala

V kazalo vključi vnose v kazalo, ki ste jih vstavili z Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo.

Podprite nas!