Slogi

Dodelite lahko različne sloge odstavkov za spreminjanje oblikovanja naslovov kazal, ločil in vnosov v kazala. Tudi v tem pogovornem oknu lahko spreminjate sloge odstavka.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija, nato zavihek Slogi


Dodelitev

Ravni

Izberite raven kazala, ki mu spremenite oblikovanje.

Slogi odstavka

Izberite slog odstavka, ki ga želite dodeliti izbrani ravni kazala, in nato kliknite gumb Dodeli (<) .

<

Izbrano raven kazala oblikuje glede na izbran slog odstavka.

Privzeto

Oblikovanje izbranih ravni ponastavi na slog odstavka »Privzeto«.

Uredi

Odpre pogovorno oknoSlog odstavka, kjer lahko spreminjate izbran slog odstavka.

Podprite nas!