Slogi

Dodelite sloge odstavka naslovom kazal in vnosom v kazalo v kazalih in bibliografijah. Za abecedna kazala lahko sloge odstavka dodelite ločilom. Prek tega pogovornega okna lahko tudi urejate sloge odstavka.

Za dostop do tega ukaza ...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#stylestab not found).


Dodelitev

Ravni

Izberite raven kazala, da ji dodelite slog odstavka.

Slogi odstavka

Izberite slog odstavka, ki ga želite dodeliti izbrani ravni kazala.

Dodeli

Kliknite ikono Dodeli, da izbrani slog odstavka dodelite izbrani ravni kazala.

Ikona Dodeli

Dodeli

Privzeto

Odstrani dodeljeni slog odstavka z izbrane ravni kazala. Če ni dodeljen noben slog odstavka, uporabi »Privzeti slog odstavka«.

Uredi

Odpre pogovorno okno, v katerem lahko urejate izbrani slog odstavka.

Podprite nas!