Vstavi ali uredi vnos v kazalo

Izbrano besedilo označi kot vnos v kazalo ali uredi izbrani vnos v kazalo.

Za dostop do tega ukaza ...

Vstavi:

Izberite Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo

Odprite orodno vrstico Vstavi in kliknite

Ikona Vstavi vnos v kazalo

Vstavi vnos v kazalo

Uredi:

Za urejanje vnosa v kazalo postavite kazalko pred poljem kazala in nato izberite Uredi – Sklic – Vnos v kazalo ...

ali ga kliknite z desno tipko miške, da odprete kontekstni meni, v katerem izberite Uredi vnos v kazalu.


Pogovorni okni Vstavi vnos v kazalo in Uredi vnos v kazalu lahko pustite odprti, medtem ko izbirate in vstavljate oz. urejate vnose.

Slika pogovornega okna Vnos v kazalo

Kazalo

Izberite kazalo, kateremu želite dodati vnos.

Med urejanjem vnosa v kazalo prikaže vrsto kazala, h kateremu pripada izbran vnos. V tem pogovornem oknu ne morete spremeniti vrste kazala glede na vnos v kazalo. Če želite to narediti, morate iz dokumenta izbrisati vnos v kazalo in ga nato še enkrat vstaviti kot drugačno vrsto kazala.

Novo uporabniško določeno kazalo

Odpre pogovorno okno Ustvari novo uporabniško določeno kazalo, kjer lahko ustvarite kazalo po meri.

Ikona Novo uporabniško določeno kazalo

Novo uporabniško določeno kazalo

Ime

Vnesite ime za novo uporabniško določeno kazalo. Novo kazalo se doda seznamu kazal, ki so na voljo.

Vnos

Prikaže besedilo, ki je bilo izbrano v dokumentu. Če želite, lahko vnesete drugačno besedo za vnos v kazalo. Izbrano besedilo v dokumentu se ne spremeni.

Uredite vnos v kazalo, če je to potrebno. Ko spreminjate vnos v kazalo, se novo besedilo pojavi samo v kazalu in ne v sidru vnosa v kazalo. Primer: lahko vnesete vnos v kazalo s komentarji, kot npr. »Osnove, glejte tudi Splošno«.

Posodobi vnos iz izbora

Kliknite ikono, da posodobite Vnos s trenutnim izborom besedila v dokumentu.

Ikona Posodobi vnos iz izbora

Posodobi vnos iz izbora

1. ključ

Trenutni izbor se tvori v podvnos besede, ki jo vnesete tukaj. Če npr. izberete »mrzlo« in vnesete »vreme« kot 1. ključ, je vnos v kazalo »vreme, mrzlo«.

2. ključ

Trenutni izbor preuredi v vnos podvnosa 1. ključa. Če npr. izberete »mraz« in vnesete »vreme« kot 1. ključ, »zimo« pa kot 2. ključ, je vnos v kazalo »vreme, zima, mraz«.

Fonetična transkripcija

Vnesite fonetično transkripcijo za ustrezen vnos. Če ima npr. japonska beseda, zapisana v pisavi kanji, več kot eno izgovarjavo, vnesite pravo izgovorjavo besede v pisavi katakana. Beseda v pisavi kanji se razporedi glede na fonetično transkripcijo vnosa. Ta možnost je na voljo samo, če obstaja podpora za azijske jezike.

Glavni vnos

Izbrano besedilo postane glavni vnos v abecednem kazalu. LibreOffice prikaže številko strani glavnega vnosa v drugačni obliki kot pa ostale vnose v kazalu.

Raven kazala

Določite raven kazala za vstavljeni vnos v kazalo.

note

Ta možnost je na voljo samo za kazala vsebin in uporabniško določene vnose v kazalo.


Za izbrani vnos

Naslednje tri možnosti so na voljo, ko je v polju Vnos naloženo izbrano besedilo, ki ste ga naložili z izborom besedila v dokumentu in nato odpiranjem pogovornega okna ali z uporabo možnosti Posodobi vnos iz izbora v pogovornem oknu.

Uveljavi za vse ostale pojavitve

Samodejno označi vse naslednje pojavitve izbranega besedila v dokumentu. Pri spremenjenem vnosu se iskanje zadetkov izvede z izvornim izborom, vendar se kot vnos v kazalo vnese spremenjeni vnos. Besedila v glavah, nogah, okvirih in napisih niso vključena.

Samo cele besede

Išče celotne besede ali celice, ki so enake iskanemu besedilu.

Razlikuj velike in male črke

Najde natanko tisti znak, ki je naveden v polju Najdi, ne pa tudi nadomestnih zadetkov, kot so velike oz. male različice iste črke.

tip

Če želite v kazalo vključiti vse pojavitve odlomka besedila, izberite besedilo in nato Uredi – Poišči in zamenjaj ter kliknite Najdi vse. Nato izberite Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo in kliknite Vstavi.


Vstavi

V vašem besedilu označi vnos v kazalo.

Zapri

Zapre pogovorno okno.

Izbriši

Izbriše izbran vnos iz kazala. V dokumentu se vneseno besedilo ne izbriše.

note

Naslednji gumbi krmarjenja so na voljo le v pogovornem oknu Uredi vnos v kazalo.


Prejšnji vnos (isto ime)

Skoči na prejšnji vnos v kazalo, ki ima isti vnos in vrsto kot trenutni vnos v kazalo.

Ikona Prejšnji vnos (isto ime)

Prejšnji vnos (isto ime)

Naslednji vnos (isto ime)

Skoči na naslednji vnos v kazalo, ki ima isti vnos in vrsto kot trenutni vnos v kazalo.

Ikona Naslednji vnos (isto ime)

Naslednji vnos (isto ime)

Prejšnji vnos

Skoči na prejšnji vnos v kazalo iste vrste v dokumentu.

Ikona Prejšnji vnos

Prejšnji vnos

Naslednji vnos

Skoči na naslednji vnos v kazalo iste vrste v dokumentu.

Ikona Naslednji vnos

Naslednji vnos

tip

Na vnose v kazalo lahko hitro skačete z Vrstico za Krmarjenje.


Podprite nas!