Kazala

Odpre meni za vstavljanje vnosa v kazalo ali bibliografskega vnosa ter za vstavljanje kazal oz. seznama bibliografije.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala


Vnos v kazalo

Izbrano besedilo označi kot kazalo ali kazalo vsebin vnosa.

Bibliografski vnos

Vstavi bibliografski sklic.

Kazalo ali bibliografija

Vstavi kazalo ali kazalo vsebine tam, kjer je trenutni položaj kazalke. Za urejanje kazala ali kazala vsebine postavite kazalko v kazalo in izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija.

Podprite nas!