Kazala

Odpre meni za vstavljanje vnosa v kazalo ali bibliografskega vnosa ter za vstavljanje kazal oz. seznama bibliografije.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Vstavi – Kazala.


Kazalo ali bibliografija

Vstavi kazalo ali kazalo vsebine tam, kjer je trenutni položaj kazalke. Za urejanje kazala ali kazala vsebine postavite kazalko v kazalo in izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija.

Vnos v kazalo

Izbrano besedilo označi kot vnos v kazalo ali uredi izbrani vnos v kazalo.

Bibliografski vnos

Vstavi bibliografski sklic.

Podprite nas!